Multidisciplinaire aanpak bij chronische pijn

Pijn is een onaangename, zintuiglijke en emotionele ervaring. Het is universeel en toch zeer persoonlijk. Chronische pijn heeft te maken met overgevoeligheid door gewijzigde, inefficiënte hersenactiviteit en is met andere woorden zeer complex. Als u chronische pijn hebt, is het vaak niet duidelijk wat u eraan kunt doen.

Multidisciplinair Pijncentrum

Chronische pijn vraagt een multidisciplinaire aanpak. De Pijnkliniek is erkend als Multidisciplinair Pijncentrum (MPC).

Brede invalshoek

Het MPC bekijkt uw pijnprobleem vanuit verschillende invalshoeken: emoties, gedachten, fysieke activiteit, levensstijl etc. Vaak is een medische oplossing niet mogelijk. Door een bredere invalshoek krijgt u misschien nieuwe mogelijkheden om te werken aan een betere toekomst, niettegenstaande de pijn (biopsychosociale visie).

De evaluatie binnen het MPC gebeurt door een arts, een psycholoog en een kinesitherapeut. Allen hebben ze een specifieke expertise die elkaar aanvult. Die manier van werken wordt sterk aanbevolen voor de behandeling van chronische pijn.

Intake en plan van aanpak

Als het pijnteam beslist dat het MPC voor u een meerwaarde kan betekenen, dan wordt voor u een intakegesprek gepland met de psycholoog en de kinesitherapeut. Als voorbereiding op dit gesprek vult u thuis enkele vragenlijsten in. Tijdens de daaropvolgende multidisciplinaire teamvergadering worden de resultaten besproken en een eerste advies geformuleerd. De pijnarts bespreekt dat advies nadien met u.

Bij een gunstig advies, wordt een plan van aanpak bepaald en kunt u samen met onze kinesitherapeut of psycholoog een leertraject volgen. Dat kan individueel of in groep tijdens de ACT-sessies (Acceptance and Commitment Therapy).

Kostprijs

In België wordt de behandeling in een erkend MPC volledig gefinancierd door het Riziv. Dat betekent dat de therapie voor u gratis is. Het pijnteam beslist of u ervoor in aanmerking komt.

Multidisciplinair overleg in het MPC

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-3-2020 11:37.

Afspraak maken

09 332 22 51

Locatie

Ingang 74

Route 740

Aanbevolen info