Onderzoeken aanvragen

Afdelingen binnen het UZ Gent en verwijzende artsen kunnen bij de dienst Pathologische anatomie onderzoeken aanvragen.

Aanvraagformulieren

Procedure

Voor een optimale technische verwerking en diagnostiek moeten de stalen op een correcte manier geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd worden. Ze moeten ook vergezeld zijn van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.

Als de richtlijnen voor de staalafname niet worden nageleefd, kan dat de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten significant beïnvloeden. Afwijkingen van de richtlijnen kunnen de doorlooptijd verlengen en worden vermeld in het verslag.

Meer info

De dienst Pathologische anatomie is geaccrediteerd door BELAC (ISO 15189: 2012).

Meer informatie leest u in de laboratoriumgids (pdf). U kunt ook altijd contact opnemen met het secretariaat of een van de bevoegde pathologen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-3-2019 17:27.

Dienst contacteren

09 332 36 76

Locatie

Ingang 23

PAD-gebouw