Missie en visie

Missie

De doelstellingen van de dienst Pathologische anatomie zijn conform met die van het UZ Gent: instaan voor patiëntenzorg, opleiding, onderzoek en dienstverlening.

Patiëntenzorg

Onze dienst streeft ernaar om op een klantvriendelijke manier en binnen een redelijke termijn een brede histopathologische diagnostiek te verzorgen.

Het is onze taak om verregaande subgespecialiseerde en hoogtechnologische diagnostiek aan te bieden, zowel aan inzenders binnen het UZ Gent als aan verwijzende ziekenhuizen. We hechten daarbij een groot belang aan externe kwaliteitstoetsing en accreditering. Zo krijgen patiënten en behandelende artsen de garantie dat wij kwaliteitsvol werk leveren.

Opleiding en vorming

De dienst Pathologische anatomie neemt actief deel aan onderwijsopdrachten binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: aan basisonderwijs over histologie en pathologie, master-na-masteropleidingen en doctoraatsopleidingen. Een specifieke opdracht is het opleiden van arts-specialisten binnen het vakgebied. We organiseren en nemen actief deel aan internationale cursussen in binnen- en buitenland.

Wetenschappelijk onderzoek

Op onze dienst wordt zowel basiswetenschappelijk als meer klinisch toegepast onderzoek verricht. We bieden ondersteuning aan diverse wetenschappelijke projecten, zowel binnen onze campus als aan externe partners.

Dienstverlening

Als onderdeel van het UZ Gent stellen we onze expertise ten dienste van zowel de lokale, nationale als Europese gemeenschap.


Visie

De bovenstaande missie maken we in de eerste plaats waar door een dynamische en interactieve samenwerking tussen leidinggevenden, leden van de staf, arts-assistenten, laboranten en andere technische medewerkers.

Onze dienst stelt een accurate labotechnische en administratieve verwerking en polyvalente diagnostische vaardigheid centraal. Dankzij de aanwezige subspecialisten en het doorgedreven wetenschappelijk onderzoek worden de diagnostische vaardigheden permanent geoptimaliseerd. Dat is niet alleen in het voordeel van de patiënten en hun behandelende artsen, maar ook van arts-assistenten in opleiding, collega’s, studenten en de hele gemeenschap.

Verder vindt een interne kwaliteitsbewaking van de diagnostiek plaats door deel te nemen aan Multidisciplinaire Oncologische Consulten (MOC) en klinisch overleg rond subspecialisaties. Op die manier krijgen we een meetbaar kwaliteitsinstrument. Deelnemen aan deze momenten is leerrijk voor zowel betrokken artsen als voor onze arts-assistenten.

Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen rond diagnostiek en farmacotherapie worden zorgvuldig opgevolgd en geïmplementeerd. Door regelmatige postgraduaten verspreiden we die informatie.

Die manier van werken creëert interesse voor wetenschappelijke onderzoek, gebaseerd op dagelijkse diagnostische uitdagingen.

Al deze invalshoeken resulteren in de verdere ontwikkeling van ons labo als referentiedienst rond kwaliteit en speerpuntdiagnostiek, wat uiteindelijk de gemeenschap ten goede komt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.

Dienst contacteren

09 332 36 76

Locatie

Ingang 23

PAD-gebouw