Over de dienst

De dienst Orthopedie en Traumatologie van het UZ Gent houdt zich bezig met zowel de opvang, diagnostiek en behandeling als met de verzorging van ziekten en letsels van het bewegingsapparaat. Paramedici, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten werken samen om de patiënten te begeleiden en de letsels te behandelen.

De dienst ontwikkelt nieuwe speerpunttherapieën op het gebied van locomotorische afwijkingen, prothesiologie en implantaten.

Missie

De dienst Orthopedie en Traumatologie wil diagnose, behandeling en verzorging bieden aan volwassenen en kinderen die beperkt zijn in het optimaal gebruik van hun bewegingsstelsel. Daarbij wordt gestreefd naar hun maximale re-integratie in de maatschappij, rekening houdend met persoonlijke factoren en omgevingsfactoren, en een maximale remming van degeneratieve processen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.