Voortraject bij obesitaschirurgie

Een vermageringsingreep is niet alleen fysiek ingrijpend maar heeft ook een enorme impact op uw levensstijl na de ingreep. Het is dus niet verantwoord om snel een definitieve beslissing te nemen. We voorzien een voortraject van ongeveer drie maanden vanaf het eerste contact met het team tot de eigenlijke operatie.

Oriënterend gesprek

Meestal start het traject naar een vermageringsingreep met een oriënterend gesprek met de chirurg, de diëtist of een internist tijdens een poliklinische raadpleging. U krijgt algemene informatie en we gaan na of dit type behandeling overeenstemt met uw verwachtingen. We meten en wegen u, berekenen uw BMI en kijken of u aan de wettelijke criteria voor terugbetaling voldoet.

We organiseren ook elke maand een infosessie voor tien à twintig patiënten. Tijdens deze sessies geven de diëtist, de endocrinoloog en de chirurg toelichting over obesitas, diëten en vermageringsingrepen. U kunt zich online voor een sessie inschrijven of telefonisch via de poli Endocrinologie of de poli BAS .

Evaluatie door de endocrinoloog

Als u niet rechtstreeks verwezen werd door een specialist in de inwendige geneeskunde, gaat u na het oriënterend gesprek langs bij de endocrinoloog. Die geeft u meer uitleg over de (effecten van de) ingreep, maar ook uw verwachtingen en die van uw familieleden worden besproken.

De endocrinoloog voert een uitgebreid lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek uit en gaat na of een vermageringsingreep een goede optie voor u is. Soms schrijft de endocrinoloog bijkomende onderzoeken voor om te achterhalen of u de operatie fysiek aankunt.

Dieetconsultatie

Wanneer u komt informeren of u voor een vermageringsingreep in aanmerking komt, gaat u ook bij de diëtist langs. Een vermageringsingreep heeft een grote impact op de levensstijl en voedingsgewoonten. Soms vragen we om al voor de ingreep een dieet te volgen.

Psychologische screening

Tijdens het voortraject gaat u op consultatie bij een psycholoog. Die gaat na of er eventuele psychologische problemen zijn die een ingreep in de weg staan, helpt u om stil te staan bij uw functioneren en geeft u een beter inzicht in uw sterktes en zwaktes.

Multidisciplinair overleg

De resultaten van dit voortraject worden altijd multidisciplinair besproken op een maandelijkse obesitasvergadering. Als er geen belemmeringen zijn, leggen we een operatiedatum vast. Dat gebeurt tijdens een raadpleging bij de chirurg of telefonisch via de opnameverantwoordelijke van de dienst Gastro-intestinale heelkunde (Lieve Van Cauwenberghe, tel. 09 332 32 95).

Preoperatieve anesthesieconsultatie

In sommige gevallen, vooral bij hoogrisicopatiënten met complexe gezondheidsproblemen, plannen we ook een gesprek met de anesthesist. Hij vraagt eventueel nog bijkomende testen zodat de ingreep met de grootste kans op slagen uitgevoerd kan worden.

Opname en operatie

Een vermageringsingreep duurt 1 à 2 uur. Afhankelijk van hoe u zich voelt, kunt u ten vroegste op de eerste of tweede dag na de ingreep het ziekenhuis verlaten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-6-2020 12:30.