Multidisciplinaire obesitasraadpleging

In het UZ Gent beslist een multidisciplinair team na uitgebreid onderzoek of u voor een vermageringsingreep in aanmerking komt. Dit team begeleidt u tijdens het voortraject, de opname en ingreep en stippelt ook een natraject voor u uit. Deze multidisciplinaire aanpak is een wettelijke vereiste om de ingreep terugbetaald te krijgen.

Team

Endocrinoloog

De endocrinoloog is een arts die gespecialiseerd is in de stofwisseling. Hij onderzoekt via bloedafnames of u suikerziekte, schildklier- of bijnierproblemen of afwijkingen van de geslachtshormonen hebt en past indien nodig uw medicatie aan. Ook na de ingreep blijft opvolging bij de endocrinoloog nodig, o.a. voor de vroege opsporing van vitaminen- en mineralentekorten.

Diëtist

De diëtist peilt naar uw eetgewoontes en bespreekt met u wat er fout loopt. U krijgt advies om u op een eventuele vermageringsingreep voor te bereiden. Na de ingreep helpt de diëtist u om nieuwe eetgewoonten aan te leren.

Psycholoog

De psycholoog onderzoekt of u geen eetstoornis hebt en gaat na of u de noodzakelijke levensstijlaanpassingen aankunt en voldoende motivatie hebt om na de ingreep gezonder te gaan leven. Na de ingreep kunt u kiezen voor verdere psychologische begeleiding.

Kinesitherapeut

De kinesitherapeut geeft u advies om op een verantwoorde manier te bewegen. Beweging is een essentieel onderdeel van een vermageringstraject. Na de ingreep kunt u op voorschrift van de arts starten met een individueel oefenprogramma, onder begeleiding van een kinesitherapeut.

Chirurg

De chirurg bepaalt welke ingreep voor u het meest geschikt is en voert de ingreep uit. Ook nadien blijft de chirurg betrokken: hij spoort eventuele (late) complicaties op, blijft u opvolgen en ondersteunt u ook mentaal, samen met de andere teamleden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-4-2019 14:47.