Gehoortesten

Tonale audiometrie

Tonale audiometrieBij deze test hoort de patiënt zuivere tonen via een hoofdtelefoon. Telkens hij een toon waarneemt, moet hij reageren via een drukknop of door zijn hand op te steken. Zo wordt de gehoordrempel bepaald tussen 250 en 8000 Hz.

Tonale audiometrie bij kinderen

Kinderen onder de drie jaar of kinderen met een mentale beperking kunnen niet getest worden met de conventionele methode. Daarom worden zij getest met kinderaudiometrie. Deze testen hangen sterk af van de medewerking van het kind. Op sommige momenten kunnen ze niet betrouwbaar afgenomen worden. Er zijn vaak meerdere pogingen nodig.

 • Conditioned Orientation Reflex (COR)
  Voor kinderen van 6 tot 24 maanden oud. Het kind neemt plaats op de schoot van een ouder of begeleider en wordt afgeleid door speelgoed. Er wordt een geluid afgespeeld. Als het kind zich richt naar de geluidsbron, krijgt het een visuele beloning. Het UZ Gent gebruikt voor deze test geen hoofdtelefoon. Daardoor krijgen we alleen informatie over het beste oor.
 • Instrument Conditioned Reaction (ICR)
  Voor kinderen vanaf 24 maanden. Bij deze test moet het kind een aangeleerde handeling doen wanneer het een toon waarneemt. Als het de handeling correct uitvoert, krijgt het een visuele beloning.

Hoogfrequente audiometrie

Door bepaalde medicatie kunt u gehoorschade oplopen. Die treedt in een eerste fase voornamelijk op in de hoogste frequenties. Om de gehoorschade door geneesmiddelen te onderzoeken, worden daarom naast de standaardfrequenties ook de drempels op 1000 /1250 en 1600 Hz getest.

Spraakaudiometrie

De patiënt krijgt door een hoofdtelefoon of luidspreker woorden of zinnen te horen die hij moet herhalen. Zo wordt nagegaan in hoeverre hij woorden of zinnen correct verstaat.

Impedantiemetrie

 • Tympanometrie
  Bij deze test krijgt de patiënt een dopje in het oor dat de gehoorgang luchtdicht afsluit. Door een drukverandering wordt bepaald of het middenoor goed verlucht is.
 • Akoestische stapediusreflexmeting
  Na de tympanometrie worden luide, kortdurende geluiden aangeboden en wordt nagegaan of de stijfheid in het middenoor verandert.

Impedantiemetrie  wordt ook gebruikt voor baby’s. Als uw baby rustig is, duren de testen maar enkele minuten.

Otoakoestische emissies

De patiënt krijgt een dopje in de gehoorhang en er worden klikkende geluidjes en toontjes afgespeeld. Deze objectieve meettechniek dient om de werking van de haarcellen te evalueren. De test is geschikt voor baby’s. Als de baby rustig is, duurt hij maar enkele minuten.

Auditief geëvoceerde potentialen (BERA/BERA-algo)

De patiënt krijgt een aantal elektroden achter de oren en op het voorhoofd. Daarna gaat hij liggen en ontspant hij zich zo goed mogelijk. Slapen mag. Baby’s mogen in hun wiegje of zitje rusten. Door een hoofdtelefoon worden klikkende geluiden afgespeeld. Het geluid wekt elektrische signalen op die via de elektroden worden opgevangen. Zo verneemt de arts meer over het functioneren van het gehoor.

Moet uw baby zo’n onderzoek ondergaan, dan neemt u het best luiers, voeding, een fopspeen, een dekentje en een knuffel mee. Als uw baby slaapt, duurt de test ongeveer een uur. Is uw baby onrustig, dan kan de test tot twee uur duren.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.