Slideshow: in de kijker


Raakt u niet op uw afspraak? Laat het ons zo snel mogelijk weten.

Lees meer


De dienst Neus-, keel- en oorheelkunde biedt heel wat folders aan.

Lees meer


Van tonale audiometrie tot impedantiemetrie, een woordje uitleg bij gehoortesten.

Lees meer

Evenwichtsonderzoek

Het evenwichtsonderzoek bestaat uit een reeks testen die de verschillende onderdelen van het evenwichtsapparaat testen. Bij de start van het onderzoek worden een aantal kleefelektrodes aangebracht rond de ogen. Die registreren het antwoord van het evenwichtssysteem op een aantal prikkels.

Spontane oogbewegingen

Bij de start van het evenwichtsonderzoek wordt gezocht naar abnormale bewegingen ter hoogte van de ogen in rusttoestand, dus als het evenwichtssysteem niet wordt geprikkeld.

Positie- en positioneringstesten

De ogen van de patiënt worden geobserveerd met een speciale donkere bril met een ingebouwde infraroodcamera. Tijdens het onderzoek wordt het hoofd of het lichaam van de patiënt in verschillende posities gebracht om houdingsgebonden evenwichtsklachten na te gaan.

Calorisch onderzoek

Bij dit onderzoek worden de evenwichtsorganen afzonderlijk onderzocht. Terwijl de patiënt op een onderzoeksbank ligt, worden de oren gespoeld met warm en koud water. Na het spoelen worden de bewegingen van de ogen gedurende drie minuten geregistreerd. Bij dit onderzoek wordt het evenwichtssysteem geprikkeld. Het is dus normaal dat de patiënt duizelig wordt.

Rotatietest (draaistoelonderzoek)

De patiënt wordt rondgedraaid in een draaistoel in een volledig verduisterde kamer. De respons van het evenwichtssysteem op deze prikkel wordt geregistreerd.

Video hoofd impuls test

Het hoofd van de patiënt wordt eerst langzaam en vervolgens enkele keren snel heen en weer bewogen. Door de reactie van de ogen kan de werking van het kanalensysteem geëvalueerd worden.

Vestibulair geëvoceerde myogene potentialen (VEMP)

Bij deze test worden kleefelektrodes aangebracht op de nekspier, het borstbeen en het voorhoofd van de patiënt. De patiënt neemt plaats op een stoel en het hoofd wordt gedraaid naar links of rechts, waardoor de nekspier wordt opgespannen. Daarna krijgt hij korte geluiden te horen. De respons ter hoogte van de nekspier verschaft informatie over de werking van een deelorgaan van het evenwichtsorgaan, namelijk de otolietorganen en in het bijzonder de saccalus.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2017 11:56.

Dienst contacteren

09 332 23 32

Afspraak maken

09 332 23 32

Locatie

Ingang 68

Route 690