Tinnitus

We spreken van tinnitus of oorsuizen als u geluiden in het oor of hoofd waarneemt terwijl er geen externe geluidsbron is. Dat kunnen verschillende geluiden zijn zoals fluiten, piepen, brommen, ruisen, kraken en zoemen.

Tinnitus heeft op sommige patiënten een belangrijke psychische impact. Enerzijds weegt het oorsuizen emotioneel zwaar omdat er niet aan te ontsnappen valt. Anderzijds hebben stress en angst een grote invloed op de manier waarop de patiënt tinnitus ervaart.

Tinnitus kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn gehoorschade, de ziekte van Ménière, middenoorproblemen, problemen met de bloedvaten, afwijkingen aan het kaakgewricht en problemen met de nekspieren. Vaak wordt er geen medisch aanwijsbare oorzaak gevonden.

Meer informatie vindt u in de folder 'Tinnitus' (pdf).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.