Plots gehoorverlies

Binnenoorslechthorendheid die plots ontstaat zonder aantoonbare reden, wordt ‘idiopathisch neurosensorieel gehoorverlies’ genoemd. De aandoening doet zich het vaakst voor bij 50- en 60-jarigen. In 2 procent van de gevallen treedt ze op aan beide oren.

De oorzaak wordt vaak niet gevonden. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat een virale ontsteking of een trombose in het oor aan de basis ligt.

Met plots gehoorverlies gaat u het best meteen naar uw arts. Hij kan u doorverwijzen naar een nko-arts.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.