Gehoorverlies

Wereldwijd kampt ongeveer een op de tien mensen met gehoorverlies. In België wordt het aantal matig tot ernstig gehoorgestoorden op 200.000 geschat en licht gehoorgestoorden op 800.000.

Gehoorverlies kan aangeboren zijn of verworven worden tijdens het leven. Bij kinderen heeft het een invloed op de taal- en spraakontwikkeling. Wanneer het optreedt op latere leeftijd kan gehoorverlies naast de communicatieve problemen ook leiden tot sociaal isolement en depressie.

We onderscheiden twee vormen van slechthorendheid: geleidingsslechthorendheid en binnenoorslechthorendheid (neurosensoriële slechthorendheid). Ze kunnen ook samen voorkomen, dan spreken we van een gemengd gehoorverlies.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.