Aandoeningen en behandelingen van oren en evenwicht

OorAandoeningen ter hoogte van het oor veroorzaken vaak gehoorverlies. Afhankelijk van de diagnose is er meestal een specifieke behandeling voor elk oor- of gehoorprobleem. Dat kan gaan om een geneesmiddel, een hoortoestel of een operatie.

Patiënten omschrijven evenwichtsklachten vaak als duizeligheid. De klachten wijzen niet noodzakelijk op aandoeningen van het vestibulair systeem (evenwichtsstelsel). Ook andere problemen kunnen duizeligheid veroorzaken. Evenwichtsproblemen worden behandeld met geneesmiddelen of met oefeningen onder begeleiding van een kinesist.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-6-2020 10:47.