Neus- en keelamandelen

Ontstoken keelamandelen

Keelamandelen kunnen herhaaldelijk ontsteken. Dan gaan ze zwellen en veroorzaken ze keelpijn en problemen bij het slikken, met vaak ook koorts. In uitzonderlijke gevallen breidt de ontsteking van de keelamandel zich uit tot in het omliggende weefsel, waarbij zich een abces (peritonsillair abces) vormt.

Keelamandelen kunnen ook voortdurend in een minder of meer ontstoken toestand verkeren. Daarbij treden regelmatig klachten op als vermoeidheid, lusteloosheid, afgenomen eetlust en een slechtruikende adem.

Ontstoken neusamandel

Voornamelijk bij kinderen kan ook de neusamandel chronisch ontstoken en gezwollen zijn, met voortdurende verkoudheden, neusverstopping en open mondademhaling tot gevolg. Doordat de neusamandel naast de buis van Eustachius ligt, kan een gezwollen en ontstoken neusamandel ook aanleiding geven tot een slechte verluchting van de middenoren, met middenoorvocht en middenoorontstekingen als gevolg.

Wanneer neus- of keelamandelen zeer groot zijn, kunnen ze ook de ademhaling belemmeren en aanleiding geven tot nachtelijke onrust, snurken en onderbrekingen in de ademhaling.

Amandelen verwijderen

Afhankelijk van de aard, ernst en frequentie van de klachten zal uw arts in overleg met u bepalen of het nodig is om de neus- of keelamandelen van uw kind te verwijderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw kind. Hoe jonger, hoe terughoudender uw arts zal zijn. Een absolute leeftijdsgrens is er niet, de ernst van de klachten is de belangrijkste factor.

Als er een bijkomend probleem is van middenoorvocht of middenoorontstekingen zal deze ingreep vaak gecombineerd worden met het doorprikken van de trommelvliezen of met het plaatsen van trommelvliesbuisjes.

Meer informatie vindt u in de folder ‘Neus- en keelamandelen’ (pdf).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.