Onderzoek naar migraine en clusterhoofdpijn

De dienst Neurologie van het UZ Gent voert nieuw wetenschappelijk onderzoek naar migraine en clusterhoofdpijn. Het onderzoek spitst zich toe op het gebruik van draagbare polssensoren en mobiele applicaties.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die lijden aan migraine of clusterhoofdpijn. Niet alle patiënten met migraine of clusterhoofdpijn kunnen echter deelnemen. U zal op basis van inclusie- en exclusiecriteria geëvalueerd worden.

Wat wordt van u verwacht?

  • U draagt gedurende 21 dagen een draagbare polssensor. Die meet continue hartslag, huidtemperatuur, huidgeleiding en beweging.
  • U vult op vrije basis en op gevraagde tijdstippen een hoofdpijnagenda en vragen in via een mobiele applicatie.
  • U komt naar twee visites in het UZ Gent (begin- en eindvisite).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Nicolas Vandenbussche en prof. dr. Koen Paemeleire, in samenwerking met de faculteit ingenieurswetenschappen van de UGent onder leiding van prof. dr. ir. Sofie van Hoecke en prof. dr. Femke Ongenae.

Interesse?

Hebt u interesse om deel te nemen aan dit academisch wetenschappelijk onderzoek? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 09 332 45 29.

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie voor medische ethiek van het UZ Gent.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2020 15:11.

Afspraak maken

09 332 45 29

Locatie

Ingang 12

Route 1525

Aanbevolen info