Ondersteuning aan familie

Steun aan de ouders

De dienst Neonatale intensieve zorg behandelt niet alleen pasgeboren kinderen, maar ondersteunt ook de ouders. Zij kunnen hun kind doorlopend bijstaan en worden zoveel mogelijk actief betrokken bij de verzorging. Zo kunnen de ouders de band met hun kind behouden en versterken. Geleidelijk aan nemen ze de verzorging weer zelfstandig op.

Op de dienst krijgt borstvoeding de voorkeur. Daarom begeleiden lactatiedeskundigen de ouders. De deskundigen werkten specifiek voor de dienst richtlijnen voor borstvoeding uit op basis van de tien vuistregels van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Begeleiding van broers en zussen

deLIEvingOok aan de broers en zussen van de patiëntjes wordt gedacht. Terwijl hun ouders hun zieke broertje of zusje bezoeken, kunnen zij terecht in deLIEving. Daar kunnen ze net als thuis spelen, hun huiswerk maken, rusten en eten.

Ze vinden er ook een speldoos met folders en herkenbare voorwerpen uit de neonatale zorg. Zo leren ze spelenderwijs meer over de behandeling van hun broertje of zusje, wat kan helpen bij de emotionele verwerking.

Dappere B-engeltjes

De vzw Dappere B-engeltjes werkt binnen de dienst Neonatale intensieve zorg. De vzw financiert projecten die de patiëntjes en hun ouders ondersteunen en die een kwalitatieve meerwaarde betekenen in de zorg. Het gaat om projecten die niet bekostigd kunnen worden door het operationele budget van de dienst. Enkele voorbeelden:

  • Ze kopen prematurenkleding aan en speciaal voor neonatologie ontwikkelingsgericht speelgoed.
  • Ze richten de ruimtes waar ouders kunnen verblijven huiselijk in.
  • Ze verlenen bijstand aan ouders van kinderen die na het ontslag uit het ziekenhuis bijzondere zorg nodig hebben.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.