Conventie voor kindernefrologie

De afdeling Nefrologie kinderen wil de levenskwaliteit van kinderen met een nierziekte verbeteren. Chronisch nierfalen brengt niet alleen hun fysieke, maar ook hun mentale ontwikkeling in het gedrang. Hun behandeling vraagt dan ook een bijzondere expertise en een gerichte aanpak.

Het Riziv erkent onze afdeling als gespecialiseerd centrum voor nierziekten. Als uw kind bij ons wordt behandeld in het kader van het revalidatieprogramma voor kindernefrologie, dan wordt het opgevolgd door een multidisciplinair team. Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten. Meer info over de voorwaarden en kostprijs vindt u op de website van het Riziv of bij uw ziekenfonds.

Het multidisciplinaire team bestaat uit kindernefrologen, verpleegkundigen, een diëtist, een psycholoog en een sociaal werker. Ze hebben allemaal veel ervaring op het vlak van kindernefrologie.

Conventie voor kindernefrologie

Verpleegkundigen

De nefroverpleegkundigen van het multidisciplinaire team organiseren het verpleegkundig spreekuur. Ze begeleiden en verzorgen kinderen met een chronische nierziekte. Daarbij houden ze rekening met hoe het kind zich voelt in het gezin en de ruimere omgeving. De verpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor de kinderen en hun ouders.

Diëtist

Een chronische nieraandoening vereist meestal een aangepaste voedingsgewoonte. De diëtist kan daarbij helpen. Omdat kinderen de juiste voedingsstoffen en energie nodig hebben, volgt de diëtist hun eetpatroon goed op.

De diëtist helpt ook bij de keuze voor bepaalde voedingswaren, merkartikelen en dieetproducten. Hij brengt kooktechnieken bij en geeft tips om eten en drinken aangenaam te houden.

Psycholoog

Een chronische aandoening heeft een grote impact op het leven van patiënten, hun gezin en ruimere omgeving. Kinderen en jongeren met chronische nierziekten kunnen daarom bij de psycholoog terecht voor ondersteuning.

De kinderen kunnen de psycholoog vragen stellen over hun zorgen, ziekte en behandeling. Ze kunnen ook moeilijkheden op school of thuis bespreken. En ze kunnen hun verdriet en zorgen over de toekomst delen.

De psycholoog helpt de kinderen zo goed mogelijk. Sommige zijn geholpen met een of enkele therapiesessies (spelsessies of gesprekken). Andere hebben meer baat bij een langer therapeutisch traject.

Sociaal werker

Als uw kind chronisch ziek wordt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben op persoonlijk, relationeel en sociaal vlak. Als ouder wordt u met heel wat vragen en mogelijke problemen geconfronteerd. Bij de sociaal werker kunt u terecht voor een vertrouwelijk gesprek en begeleiding. Samen gaan jullie op zoek naar informatie en oplossingen.


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-6-2020 11:41.