Vragenlijst risico op leverfibrose

VragenlijstDe vragenlijst is een webtool van de Leversteatosepoli. Deze tool helpt u als huisarts om patiënten te identificeren die het risico lopen op niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Vervolgens bepaalt hij het risico op de ontwikkeling van een leverfibrose.

De vragenlijst geeft u alleen een aanbeveling over de screening en opvolging van patiënten met NAFLD. Als u twijfelt over de diagnose van het onderliggende leverlijden, neemt u het best contact op met een leverarts.

Hoe werkt de vragenlijst?

U doorloopt een aantal ja-nee-vragen. Als u altijd ja aanvinkt, is de kans zeer groot dat uw patiënt aan NAFLD lijdt.

Vervolgens wordt een niet-invasieve fibrosescore berekend. Daarvoor hebt u deze parameters nodig:

 • Leeftijd
 • BMI
 • De aanwezigheid van diabetes of insulineresistentie
 • AST- en ALT-gehalte (IU/L)
 • Bloedplaatjesgehalte en albuminegehalte (g/l)

Afhankelijk van de parameters wordt uw patiënt ingedeeld in een van de drie risicoprofielen.

Risicoprofielen

Laag risico op fibrose

Uw patiënt heeft momenteel een laag risico op leverfibrose. We adviseren u deze behandelingen:

 • Advies over voeding en beweging
 • Een goede controle van metabole parameters zoals glycemie, cholesterol en triglyceriden
 • Cardiaal nazicht. De belangrijkste doodsoorzaak bij lage risicopatiënten is niet leverlijden, maar hart- en vaatziekten

Gezien de trage evolutie van fibrose in patiënten met NAFLD adviseren we ook om de berekening van de graad van fibrose om de twee à drie jaar te herhalen.

Voor vragen of aanvullend advies kunt u altijd contact opnemen met de Leversteatosepoli.

Intermediair risico op fibrose

Op basis van één niet-invasieve score kunnen we niet bepalen of er bij uw patiënt gevorderde leverfibrose aanwezig is. Aanvullende niet-invasieve bepalingen zijn nodig. Hiervoor kunt u een afspraak maken op onze polikliniek en deze verwijsbrief (pdf) aan uw patiënt meegeven.

De Leversteatosepoli is laagdrempelig. Patiënten komen er op verpleegkundig spreekuur, geruggesteund door leverartsen.

 • Een gespecialiseerde verpleegkundige gaat eerst dieper in op de anamnese om de mogelijke diagnose van een NAFLD nog beter in kaart te brengen.
 • Vervolgens wordt er een fibroscan uitgevoerd om de graad van fibrose verder te bepalen. Een fibroscan is een niet-invasieve meting van de elasticiteit van de lever.
 • Verder worden er nog aanvullende niet-invasieve biomerkers berekend.

Op basis van al deze gegevens overlegt de verpleegkundige met de leverarts over het advies.

 • Ofwel kan uw patiënt verder worden opgevolgd in de eerste lijn.
 • Ofwel moet de patiënt doorverwezen worden voor verder onderzoek.

Hoog risico op fibrose

Uit de niet-invasieve score blijkt dat de kans groot is dat er bij uw patiënt een gevorderde leverfibrose aanwezig is. We adviseren u een verwijzing naar de leverarts voor verder onderzoek.

In veel gevallen zal de leverarts een diagnostische leverbiopsie uitvoeren om de graad van steatose, inflammatie en fibrose te evalueren.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2020 11:05.

Afspraak maken

09 332 95 00

Locatie

Ingang 12

Route 1325