Over de Leversteatosepoli

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een ‘stille’ leverziekte. Daardoor is het moeilijk om een correcte diagnose te stellen en een opvolging te bepalen. Gezien de hoge prevalentie van de ziekte worden huisartsen er frequent mee geconfronteerd. Het is vaak onduidelijk wie wel of niet verwezen moet worden naar een leverarts.

Risicoprofielen

Het doel van onze Leversteatosepoli is allereerst om op basis van een vragenlijst de patiënten met een leververvetting te helpen identificeren. Daarna wordt met een niet-invasieve biomerker een fibrosescore bepaald. Op die manier worden de patiënten, rekening houdend met hun leeftijd, ingedeeld in drie mogelijke risicoprofielen:

  • Laag risico op fibrose: de patiënt kan verder opgevolgd worden bij de huisarts.
  • Hoog risico op fibrose: de patiënt moet verwezen worden naar de leverarts voor aanvullend onderzoek.
  • Intermediair risico op fibrose: het is niet duidelijk of de aandoening van de patiënt nog banaal of al ernstig is. Patiënten in deze tussengroep kunnen terecht in de Leversteatosepoli.

Verpleegkundig spreekuur

FibroscanIn de poli komen patiënten op verpleegkundig spreekuur. Dat maakt de Leversteatosepoli heel laagdrempelig. De verpleegkundigen worden geruggesteund door artsen.

  • Een gespecialiseerde verpleegkundige gaat eerst dieper in op de anamnese om de mogelijke diagnose van een NAFLD nog beter in kaart te brengen.
  • Vervolgens wordt er een fibroscan uitgevoerd om de graad van fibrose verder te bepalen. Een fibroscan is een niet-invasieve meting van de elasticiteit van de lever.
  • Verder worden er nog aanvullende niet-invasieve biomerkers berekend.

Op basis van al deze gegevens overlegt de verpleegkundige met de leverarts over het advies.

  • Ofwel kan de patiënt verder worden opgevolgd in de eerste lijn.
  • Ofwel moet de patiënt doorverwezen worden voor verder onderzoek.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.

Afspraak maken

09 332 95 00

Locatie

Ingang 12

Route 1325