Hoe wordt de diagnose van niet-alcoholische leververvetting gesteld?

Afwijkende leverwaarden en geen duidelijk aanwijsbare redenen voor andere leverziektes, kunnen wijzen op niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Soms wordt bij toeval ontdekt dat de lever vergroot of vervet is, zoals na een echografie van de buik die om andere redenen werd uitgevoerd.

NAFLD wordt vaak gediagnosticeerd na een combinatie van factoren: de aanwezigheid van risicofactoren, gestoorde levertesten en een echografie die leververvetting aantoont.

Uitsluiting andere oorzaken

Voor de diagnose van NAFLD kan gesteld worden, moeten een aantal andere chronische leverziekten die leververvetting veroorzaken worden uitgesloten.

  • Overmatig alcoholgebruik
  • Chronisch dragerschap van een hepatitis B en C
  • De ziekte van Wilson, een genetisch zeldzame leverziekte waarbij er een teveel aan koper wordt opgestapeld
  • Chronisch gebruik van een aantal geneesmiddelen (vooral corticoïden, tamoxifen, amiodaron, methotrexaat en diltiazem)

Bloedonderzoek

Een arts kan uw leverfunctie onderzoeken door onder meer de gehaltes van leverenzymen in het bloed te bepalen. De meeste patiënten die lijden aan NAFLD hebben:

  • een verhoogd aspartaat transaminase (AST)
  • een verhoogd alanine transaminase (ALT)
  • een AST/ALT-ratio van minder dan één
  • een verhoogd gamma glutamyltransferase (GGT)

Maar er zijn ook een aantal patiënten, zowel met leversteatose (leververvetting) als met NASH (leverontsteking), die normale aminotransferasen vertonen. Op basis van de waarden van de enzymen kan je dus niet zomaar de diagnose van NAFLD stellen, laat staan een onderscheid maken tussen leversteatose en NASH.

Beeldvorming

Leversteatose kan vastgesteld worden met echografie zodra 30 procent van de lever is ingenomen door vet.

  • MRI heeft een goede specificiteit en sensitiviteit voor de detectie van steatose, maar wordt weinig gebruikt door de hoge kostprijs.
  • Ook met een CT-scan kan men leversteatose vaststellen. Het grote nadeel is de blootstelling aan radioactieve straling.

Leverbiopsie

Een leverbiopsie is nog altijd de gouden standaard om NASH te onderscheiden van louter leversteatose. Dit is wel een invasief onderzoek waar enkele risico’s aan verbonden zijn.

Door de hoge en almaar toenemende prevalentie van NAFLD is het niet realistisch om bij elke NAFLD-patiënt een leverbiopsie uit te voeren om dat onderscheid te maken. Te veel patiënten zouden zo onnodig een leverbiopsie moeten ondergaan. De biopsie wordt dan ook alleen uitgevoerd bij patiënten met een hoog risico op NASH of vergevorderde fibrose.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Leverbiopsie’ (pdf).

Niet-invasieve biochemische merkers

Er zijn verschillende scoringssystemen ontwikkeld om met enkele klinische en biochemische waarden de graad van fibrose in te schatten.

Momenteel is de meest gevoelige test de zogenaamde ‘NAFLD fibrosis score’. Dit is een online tool (nafldscore.com) waarbij u volgende variabelen moet inbrengen: leeftijd, BMI, aan- of afwezigheid van diabetes, AST, ALT, bloedplaatjes en albuminegehalte.

Aan de hand van het resultaat en op basis van de leeftijd wordt de patiënt onderverdeeld in drie risicogroepen.

Fibroscan

Het onderzoek met de fibroscan maakt gebruik van geluidsgolven en is eenvoudig uit te voeren. De fibroscan meet de elasticiteit van de lever, waardoor de arts de mate van fibrose kan bepalen. Het onderzoek duurt enkele minuten.

De uitslag van de fibroscan kan onmiddellijk met patiënt worden besproken tijdens het spreekuur in de Leversteatosepoli.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2020 09:53.

Afspraak maken

09 332 95 00

Locatie

Ingang 12

Route 1325