Onze visie

​Uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dokters, verplegers, psychologen, therapeuten en opvoeders zullen uw kind zo goed mogelijk ondersteunen bij het herstel. Intussen draait de wereld buiten het ziekenhuis gewoon door. Dat creëert voor uw kind extra zorgen: hoe moet dat nu, nu uw kind een tijdlang niet naar school kan? Zal het geen achterstand oplopen?

Onze school biedt uw kind in het ziekenhuis onderwijs aan. Zo blijft het bij, onderhoudt het de band met de buitenwereld en kan het zijn problemen even vergeten.

Wat zijn onze doelen?

We geven onderwijs en leerzorg op maat, in het tempo van uw kind. Ons onderwijsprogramma stemmen we af op wat uw kind nodig heeft en aankan, en op de behandeling die het krijgt. We hebben bijzondere aandacht voor leermotivatie, het ontdekken van eigen talenten en het welbevinden en zelfvertrouwen in de klas.

We proberen de leerachterstand van uw kind zo veel mogelijk te beperken. We willen uw kind helpen om en de terugkeer naar de eigen school te ondersteunen en vereenvoudigen.

Hoe doen we dat?

We brengen de specifieke noden van uw kind in kaart. Dat doen we door te overleggen met uw kind, met het behandelteam in het ziekenhuis en met de leerkrachten van de thuisschool.

  • Met uw kind
    We leggen uit hoe we in de ziekenhuisschool werken en leggen uw kind vragen over school voor. Waar zit je op school? Hoe vind je het daar? Wat vind je leuk? Wat vind je moeilijk? Mis je de school? Of ben je blij dat je er even niet naartoe hoeft? Waar ben je goed in? Waar heb je hulp bij nodig? Waar kunnen we samen aan werken in de klas?
  • Met het multidisciplinaire behandelteam
    We luisteren naar wat de begeleiders, therapeuten en artsen vertellen. Waar moeten we rekening mee houden? Hoe zit het met pijn, vermoeidheid, concentratie, stress, angst? Waar kunnen we samen aan werken?
  • Met de leerkracht(en) van de thuisschool
    We vertellen dat uw zoon of dochter in het ziekenhuis verblijft en een poosje niet naar school zal kunnen. We informeren naar hoe het leren op school verliep. We vragen de leerkracht wat uw kind tijdens de ziekenhuisopname zeker zou moeten leren. We overleggen hoe we kunnen samenwerken om de vlotte terugkeer naar de school voor te bereiden.

Tijdens het klassenraadoverleg bouwen we met alle betrokken leerkrachten aan een plan en bekijken we hoe we dat kunnen uitvoeren en opvolgen. Wat willen we graag bereiken? Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Hoeveel uur per week kan uw kind les volgen? Aan welke vakken zullen we werken? Hoe kunnen we uw kind eventueel voorbereiden om deel te nemen aan toetsen en examens op de thuisschool?

Hoe organiseren we de lessen?

De lessen gaan door tijdens de normale schooluren, in kleine groepjes (2-4 kinderen) of individueel. We volgen de gewone schoolkalender.

Na elke les evalueren we: hoe is het gegaan? Waar dat nodig is, passen we het plan en het programma aan. Zo gaan we stap voor stap vooruit, in het tempo van uw kind.

U wilt ons iets vragen?

Met vragen kunt als ouder tijdens de schooluren terecht bij de klastitularis van uw kind en bij de coördinator of de directeur van de ziekenhuisschool.

We leggen u graag uit hoe de ziekenhuisschool werkt. We staan open voor wat u belangrijk vindt in de ontwikkeling van jouw kind in deze moeilijke periode. U bent altijd welkom voor een gesprek over de vorderingen van uw zoon of dochter.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.