Ziekenhuisschool Stad Gent​

Vestiging UZ Gent

 

Beste ouder(s)

Hartelijk welkom in de Ziekenhuisschool Stad Gent!

Op deze pagina’s maken we u wegwijs in onze school. U krijgt ook een beeld van onze visie en van de manier waarop wij het onderwijs voor uw kind organiseren.

Ook kinderen in het ziekenhuis hebben recht op begeleiding en onderwijs. Ons schoolteam – leerkrachten, coördinatoren en directie – zal zich daar ten volle voor inzetten. Wij bieden gratis onderwijs op maat voor kinderen tussen 2,5 en 21 jaar die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis verblijven. Dat onderwijs stemmen we af op de noden en de mogelijkheden van uw kind. Altijd werken we nauw samen met de thuisschool van uw kind.

Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen? Wij staan steeds klaar om vragen te beantwoorden.

 

Beste leerling(en)

Welkom in de ziekenhuisschool!

Ziek zijn of herstellen van een ongeval is nooit leuk. Daar komt ook nog bij dat je een tijdje niet naar school kunt. Om de terugkeer naar je school makkelijker te maken, krijg je ook les in het ziekenhuis. Het maakt niet uit welke onderwijsvorm of uit welk onderwijstype je komt, en evenmin op welke afdeling je verblijft. Iedereen is welkom!

In de lagere school en het secundair onderwijs gaat onze aandacht vooral naar jouw hoofdvakken. We volgen zo veel mogelijk het lesprogramma van je thuisschool. We gebruiken ook de hand- en werkboeken die jouw leerkrachten in de klas gebruiken. Samen volgen we de leerstof verder op en staan we stil bij onderdelen die wat moeilijker zijn.

Elke dag kun je les volgen in de ziekenhuisschool. Hoeveel les je volgt en waar je dat doet, hangt af van de afdeling waarop je ligt. Je kunt individueel les krijgen, op jouw kamer, maar ook in de klas op de afdeling.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.