Les in het UZ Gent

​In de ziekenhuisschool geven we les aan alle leerlingen van 2,5 tot 21 jaar. Iedereen is welkom. We geven vooral les op volgende afdelingen: algemene pediatrie, oncologie, (kinder-)revalidatie en (kinder- en jeugd-)psychiatrie.

In de ziekenhuisschool kunnen kinderen lessen volgen op drie onderwijsniveaus:

  • kleuteronderwijs
  • lager onderwijs
  • secundair onderwijs

Kleuteronderwijs

(revalidatie, pediatrie en oncologie)

Bij de kleuters werken we met specifieke jaarthema’s: terug naar school, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de lente, Moederdag. Daarnaast kiezen we ook thema’s uit de leef- en belevingswereld van uw kind.

Wij sluiten aan bij het schoolgebeuren van de thuisschool en houden ook rekening met het pedagogisch klimaat. We praten met de thuisschool om te weten hoe ver uw kind al staat. Zo kunnen we meteen inspelen op de mogelijkheden en de noden van uw kind. In ons lesaanbod proberen we zo veel mogelijk domeinen te betrekken.

De les kan plaatsvinden in de kamer van uw kind. Als dat mogelijk is, nemen we uw kind mee naar de klas. Terwijl uw kleuter les volgt, krijgt u de kans om de kamer of het ziekenhuis even te verlaten. Met eventuele vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van de dienst.

Uw kind krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde leerkracht. Zo groeit er een vertrouwensband en kunnen de leerkrachten beter inspelen op de noden en behoeften van uw kind.

Lager onderwijs

(pediatrie, oncologie, kinderrevalidatie en kinderpsychiatrie)

Bij de leerlingen van het lager onderwijs houden we rekening met de methodes en het pedagogisch project van de thuisschool. We gebruiken ook de werkboeken en het lesmateriaal van de thuisschool, en vullen dat eventueel aan met ons eigen materiaal. We leggen nadruk op de hoofdvakken: Nederlands, Frans, wiskunde en wereldoriëntatie.

Uw kind kan les krijgen in de kamer of in de klas – dat hangt af van de afdeling en de problematiek. Terwijl uw kind de les volgt, krijgt u de kans om de kamer of het ziekenhuis even te verlaten. Met eventuele vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van de dienst.

Uw kind krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde leerkracht. Zo groeit er een vertrouwensband en kunnen de leerkrachten beter inspelen op de mogelijkheden en behoeften van uw kind.

Bij de overgang naar een nieuw schooljaar nemen we altijd contact op met de thuisschool. Rapporten geven we in de ziekenhuisschool niet mee. We werken wel met evaluatieformulieren die we aan de thuisschool doorgeven. Of uw kind naar het volgende leerjaar mag overstappen, wordt niet door ons beslist. Wel adviseren we de thuisschool en sturen haar eventueel bij.

Secundair onderwijs

(pediatrie, oncologie, (kinder-)revalidatie, jeugdpsychiatrie)

Ook hier houden we rekening met de methodes en het pedagogisch project van de thuisschool. Om ons onderwijs duidelijk met dat van de thuisschool te verbinden, gebruiken we dezelfde werkboeken en hetzelfde lesmateriaal. Dat kan de leerlingen meteen ook extra motiveren. Dat materiaal vullen we eventueel aan met eigen leermiddelen.
We leggen nadruk op de hoofdvakken. Welke dat zijn, hangt af van de richting die uw kind volgt. De leerstof bepalen we altijd in nauw overleg met de thuisschool.

Uw kind kan les krijgen in de kamer of in de klas – dat hangt af van de afdeling en de problematiek. Terwijl uw kind de les volgt, krijgt u de kans om de kamer of het ziekenhuis even te verlaten. Met eventuele vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van de dienst.

De lessen worden gegeven door vakleerkrachten, net zoals dat in de thuisschool het geval is. We proberen elk vak zo veel mogelijk door dezelfde leerkracht te laten geven. Zo wordt het voor de leerlingen duidelijker wat van hen wordt verwacht.

Bij de overgang naar een nieuw schooljaar nemen we altijd contact op met de thuisschool. Rapporten geven we in de ziekenhuisschool niet mee. We werken wel met evaluatieformulieren die we aan de thuisschool doorgeven. Of uw kind naar het volgende leerjaar mag overstappen, wordt niet door ons beslist. Wel adviseren we de thuisschool en sturen haar eventueel bij.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.