​Andere onderwijsverstrekkers voor zieke kinderen

 De Ziekenhuisschool maakt deel uit van het Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (POZiLiV). Dat platform verenigt de onderwijsverstrekkers voor zieke kinderen en jongeren. Meer informatie vindt u op de website van het platform.

Bednet: synchroon internetonderwijs

Bednet biedt synchroon internetonderwijs. Dat betekent dat uw kind de lessen op afstand meevolgt, live, samen met zijn eigen klasgenoten. Zo ondersteunt Bednet het leerproces en bevordert het bovendien het sociaal contact. Logo Bednet

Voor de Ziekenhuisschool Stad Gent is Bednet een belangrijke partner. Naast de lessen van de ziekenhuisschool kunnen de leerlingen ook lessen volgen via Bednet. Wij stimuleren dat: kinderen en jongeren die zich in het ziekenhuis wat geïsoleerd voelen, kunnen dankzij Bednet toch de contacten met klasgenoten en de thuisschool onderhouden.

Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met de klastitularis van de afdeling waarop uw kind verblijft.

Meer informatie op de website van Bednet

Thuisonderwijs voor kleuters

Kinderen uit de eerste en tweede kleuterklas die wegens ziekte onregelmatig of niet naar school kunnen gaan, kunnen een leerachterstand oplopen. Tijdens de opname in het ziekenhuis probeert de ziekenhuisschool zo veel mogelijk de kleuter bij te werken. Tussen de opnames voor behandeling door is het kind vaak langere periodes thuis, terwijl het toch niet naar school kan. Het kind is dan aangewezen op tijdelijk onderwijs aan huis.

Voor de eerste en tweede kleuterklas is dat tijdelijk onderwijs aan huis nog niet wettelijk geregeld. Daarom organiseert Kom op tegen Kanker het.

Meer informatie vindt u op de website van Alles over Kanker.

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (ToaH) na ontslag

Elk kind dat lange tijd ziek is geweest of dat chronisch ziek is, kan thuis vier uur per week les krijgen. Dat is gratis. De ouders doen een aanvraag bij de school waar hun kind is ingeschreven. Vooraf vragen ze toestemming aan de arts, om te weten of het kind klaar is om les te volgen.

Meer informatie over de aanpak en voorwaarden vindt u op Vlaanderen.be.

Vrijwilligersorganisatie ‘School en ziek zijn’

Ook vrijwilligers kunnen bij uw kind thuis komen lesgeven, bij u thuis of in het ziekenhuis. De vrijwilligersorganisatie S&Z geeft gratis en individueel les aan zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen. Inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de zieke leerling.

Meer informatie op de website van S&Z.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.