Pijnteam voor kinderen​

Uw kind kan tijdens een behandeling of opname in het ziekenhuis pijn ondervinden. De zorgverleners van uw kind zullen alles in het werk stellen om die pijn te verlichten. 

Toch is het ook belangrijk dat u zelf goed geïnformeerd bent over pijn, en hoe pijn kan worden gemeten, voorkomen en behandeld. Hebt u na het lezen van deze webpagina's nog vragen, aarzel dan niet om iemand van het Pijnteam te contacteren.

Wat is pijn?

Pijn is een onaangenaam gevoel. Pijn kan een signaalfunctie hebben, maar dit is niet altijd zo. Soms zal uw kind verbaal of non-verbaal uiten dat het pijn heeft, en soms zullen de ouders dat doen of de zorgverleners vanuit hun specifieke deskundigheid.

Factoren die pijn beïnvloeden

  • Emoties, angst en stress. Die factoren versterken elkaar.
  • Persoonskenmerken (karakter)
  • Pijnervaringen uit het verleden
  • Opvoeding (reacties uit de omgeving)
  • Sociaal-culturele achtergrond

Wanneer de pijn lang aanhoudt (soms volstaat enkele uren) komt de reactie erop vaak in twee fasen. De eerste reactie is vaak sterk emotioneel, soms ook 'luidruchtig'. In een tweede fase zien we eerder een gebrek aan expressie en aan interesse in de omgeving, en beweegt de persoon vaak weinig en traag. Toch ervaart die wel degelijk pijn. Dat wordt psychomotorische atonie genoemd.

Pijn herkennen via anamnese

Onderstaande tabel toont hoe pijn kan herkend worden aan de hand van voorgeschiedenis en relevante informatie over de patiënt. 

Slaappatroonrustigonrustigwordt vaak wakker slaapt niet
Te troostenmakkelijkmoeilijkerg moeilijkonmogelijk
Contact met de omgevingaandachtig, lachtis lastigsnel geïrriteerdweigert contact, er is geen contact
Spelspeelt spontaan is aan te zetten tot spelspeelt duidelijk minder toont geen interesse in spel
Klachtengeentoont waar hij of zij pijn heeft vraagt om pijnstilling klaagt en kreunt
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 11:43.