Uw kind voorbereiden op en begeleiden tijdens een procedure

Baby's (tot anderhalf jaar)

Kenmerken

 • Leren de wereld kennen aan de hand van zintuiglijke waarneming
 • Voelen, horen, ruiken en zien hun ouders

Techniek

 • Vast patroon in procedure (hoge voorspelbaarheid) aanhouden
 • Baby wakker maken voor onderzoek
 • Vertrouwde knuffel/fopspeen geven
 • Zorgen dat ouder of vertrouwenspersoon aanwezig is (biedt houvast en steun)
 • Uitgesproken stemgeluid en mimiek gebruiken bij aankondiging van wat er gaat gebeuren
 • Wiegen synchroon met ademhaling
 • Zachtjes en ritmisch op de rug kloppen
 • Strelen, vasthouden, neuriën

Peuters (anderhalf tot 3 jaar)

Kenmerken

 • Kunnen moeilijk het onderscheid maken tussen zichzelf en de omgeving (egocentriciteit)
 • Leven in hun eigen wereld
 • Kunnen niet goed anticiperen
 • Hebben weinig tijdsbesef
 • Kunnen zich niet goed concentreren op verbale informatie
 • Zien geen logische verbanden

Techniek

 • Verbale informatie visualiseren met pictogrammen, materiaal tonen en werking uitleggen
 • Zorgen dat een ouder of vertrouwenspersoon aanwezig is (biedt houvast en steun)
 • Knuffel of fopspeen geven
 • Beperkte en eenvoudige informative aanreiken
 • Informeren over de bredere context (waar zijn we, wie zorgt voor jou, …)

Kleuters (3 tot 6 jaar)

Kenmerken

 • Zijn gericht op wat uitwendig waar te nemen is
 • Kunnen in beperkte mate geconcentreerd luisteren en informatie opnemen
 • Ervaren hun ziekte vaak als straf

Techniek

 • Beperkte informatie aanreiken
 • Aanmoedigen en belonen. Medewerking positief onthalen.
 • Een positieve non-verbale houding aannemen, geruststellen
 • Vertrouwde knuffel geven
 • Samen praten en lezen over het ziekenhuis, behandelingen op maat van het kind (De slaapdokter, Chemo Kasper, …)
 • Bij milde angst: het kind vooraf laten kennismaken met wat zal komen. Dat kan bijvoorbeeld met een bezoek aan de onderzoekskamer, gekoppeld aan positieve interactie met een verpleegkundige.
 • Bij hoge mate van angst: het kind vooraf laten kennismaken met een fictieve situatie: het kind confronteren met prikkels in een neutrale of positieve, emotionele context (via spel en speelgoed, bijvoorbeeld oefenen met een pop). U kan het kind op zijn of haar eigen tempo ook laten kennismaken met echt materiaal zoals een spuitje zonder naald, thermometer, sonde, …
 • Na de procedure het gebeuren laten naspelen met speelgoed

Lagere schoolkinderen (7 tot 12 jaar)

Kenmerken

 • Zijn nieuwsgierig en stellen vragen
 • Kunnen beter om met een bedreigende situatie
 • Leren aan de hand van verbale instructies
 • Kunnen het geheel niet overzien
 • Maken geen onderscheid tussen oorzaak en gevolg

Techniek

 • Vertrouwen opbouwen, angsten bespreekbaar maken
 • Concrete informatie geven (niet 'straks' of 'in namiddag')
 • De procedure tastbaar maken door foto's of een filmfragment te tonen van een ander kind dat de procedure heeft ondergaan en waarbij het kind vertelt wat er gebeurt, wat hij/zij voelt, denkt, …
 • Hanteringsvaardigheden aanleren, tips en tricks aanreiken
 • Het voorbereidingsmateriaal altijd in aanwezigheid van een zorgverlener gebruiken
 • Afspraken maken over zelfbeslissing en zelfcontrole (bijvoorbeeld tellen of niet)

Tieners  (13 tot 18 jaar)

Kenmerken

 • Vinden verbale informatie belangrijk (complexe denkprocessen)
 • Leggen oorzaak-gevolgverbanden
 • Kunnen snel informative verwerken
 • Willen zoveel mogelijk informatie
 • Denken toekomstgericht, staan stil bij de gevolgen van hun ziekte en de procedures
 • Kunnen kampen met een identiteitscrisis die gepaard gaat met gevoelens van schaamte en  angst door lichamelijke en psychologische veranderingen

Techniek

 • Vertrouwen opbouwen, angsten bespreekbaar maken
 • Concrete informatie geven (niet 'straks' of 'in namiddag')
 • De procedure tastbaar maken door foto's of een filmfragment te tonen van een ander kind dat de procedure heeft ondergaan en waarbij het kind vertelt wat er gebeurt, wat hij/zij voelt, denkt, …
 • Hanteringsvaardigheden aanleren, tips en tricks aanreiken
 • Het voorbereidingsmateriaal altijd in aanwezigheid van een zorgverlener gebruiken
 • Afspraken maken over zelfbeslissing en zelfcontrole (bijvoorbeeld tellen of niet)
 • Hen mee laten beslissen
 • Rekening houden met de identiteitscrisis
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 12:12.