Conventie voor kindernefrologie  

De afdeling Nierziekten bij kinderen wil de levenskwaliteit van kinderen met nierziekten optimaliseren. Chronisch nierfalen brengt immers niet alleen de fysieke maar ook de mentale ontwikkeling van het kind in het gedrang. Het vraagt een bijzondere expertise en een gerichte aanpak. Daarom worden sommige kinderen en adolescenten met een chronische nierziekte behandeld in het kader van het revalidatieprogramma voor kindernefrologie. Ze worden er gevolgd door een multidisciplinair team van kindernefrologen en  verpleegkundigen, een diëtist, een psycholoog en een sociaal werker. Alle leden van het team hebben veel ervaring in kindernefrologie.

De verpleegkundige                    

Binnen het multidisciplinair team organiseren de nefroverpleegkundigen het verpleegkundig spreekuur. Ze  hebben ervaring in het begeleiden en zorgen voor kinderen met een chronische nierziekte. Daarin hebben ze ook oog voor de beleving van het kind binnen het gezin en in de ruimere omgeving. De verpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor het kind en de ouders bij vragen en problemen.

De diëtist

Een chronische nieraandoening vraagt meestal om een aanpassing van de voedingsgewoonten. De diëtist kan daarbij helpen. Het eetpatroon wordt goed opgevolgd, want voldoende voedingsstoffen en energie zijn van groot belang.
De diëtist kan ook helpen bij de keuze voor bepaalde voedingswaren of merkartikelen, speciale dieetproducten en kan kooktechnieken bijbrengen. De diëtist geeft ook tips en trics zodat eten en drinken aangenaam blijft.

De psycholoog

Een chronische aandoening heeft een grote impact op het leven van de patiënt, dat van het gezin en de ruimere omgeving. Kinderen en jongeren die ermee kampen kunnen bij de psycholoog terecht om verschillende redenen. Ze kunnen hun zorgen delen of vragen stellen over hun ziekte en de behandeling. Ze kunnen ook moeilijkheden op school of thuis bespreken. Soms voelen kinderen of jongeren zich verdrietig of maken ze zich zorgen over wat de toekomst brengt. De psycholoog biedt dan ondersteuning en probeert zo goed mogelijk te helpen.

Sommige kinderen of jongeren zijn geholpen met een of meerdere therapiesessies (spelsessies en/of gesprekken). Voor anderen kan het waardevol zijn om een langer therapeutisch traject te volgen.

Meer info vindt u bij de afdeling Medische psychologie voor kinderen en jongeren.  

De sociaal werker

Als een kind chronisch ziek wordt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben op persoonlijk, relationeel en sociaal vlak. Als ouder wordt u dan geconfronteerd met heel wat vragen. De sociaal werker zoekt samen met u naar informatie en oplossingen voor de problemen die zich stellen. U kunt bij ons terecht voor een vertrouwelijk gesprek en verdere begeleiding.
Meer info bij de dienst Patiëntenbegeleiding.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.