Behandelingen

Nierfunctievervangende therapie

Kinderen die nood hebben aan  een nierfunctievervangende therapie, kunnen behandeld worden met peritoneale dialyse, hemodialyse  of niertransplantatie. 

Peritoneale dialyse

Bij een peritoneale dialyse of buikvliesspoeling  wordt het eigen buikvlies gebruikt als filter om afvalstoffen via een spoelvloeistof uit het bloed te verwijderen. De behandeling wordt zowel in een acute fase als bij een chronische aandoening toegepast .  Deze vorm van nierdialyse kan door de ouders thuis worden uitgevoerd. Daarvoor werkt de afdeling samen met het thuisdialyseteam.  

Raadpleeg de informatiefolder.

Hemodialyse

Bij  hemodialyse verwijdert een kunstnier de afvalstoffen en het teveel aan water uit het lichaam. Hemodialyse vindt plaats op de hemodialyseafdeling, waar een afzonderlijke ruimte is voor kinderen.

In een acute fase is de hemodialyse de klok rond beschikbaar voor kinderen van alle leeftijden, zelfs voor pasgeborenen. Voor chronische hemodialyse is dialyse behalve overdag ook 's nachts mogelijk.

Raadpleeg de informatiefolder.

Niertransplantatie

Het UZ Gent heeft ook een grote expertise in niertransplantatie bij kinderen, zowel met een nier van een overleden als van een levende donor. Het multidisciplinaire team van de afdeling Nierziekten bij kinderen werkt voor de voorbereiding, de transplantatie en de opvolging nauw samen met het transplantatiecentrum van het UZ Gent.  

Andere behandelingen

De afdeling behandelt kinderen ook met andere technieken zoals plasmaferese  en stamcelaferese.

Bij plasmaferese wordt het plasma uit het lichaam verwijderd en vervangen door donorplasma of een plasmavervanger.

Bij stamcelaferese kunnen hematopoïetische stamcellen na stimulatie uit perifeer bloed worden geïsoleerd. Dat gebeurt bij patiënten die een stamceltransplantatie zullen ondergaan.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.