Wetenschappelijk onderzoek naar mucoviscidose

Mucoviscidose is tot nog toe ongeneeslijk. Toch kunnen dankzij de huidige behandeling symptomen steeds beter worden voorkomen, vertraagd of verlicht. Die behandeling kost evenwel veel tijd, geld en energie en de gevolgen van de ziekte blijven erg zwaar voor de patiënt.

Daarom is wetenschappelijk onderzoek naar mucoviscidose en naar betere behandelmethodes van fundamenteel belang. Het Centrum voor mucoviscidose van het UZ Gent doet onder meer onderzoek naar:

  • longinfecties met o.a. pseudomonas  en achromobacter
  • het effect van behandeling op longslijmen
  • optimale antibioticatoediening bij longinfecties
  • allergische reactie op schimmels bij mucoviscidose
  • erfelijke factoren die gepaard gaan met een versneld afnemen van de longfunctie
  • de voedingstoestand bij patiënten met mucoviscidose

Het centrum werkt daarnaast mee aan verschillende nationale en internationale studies over longinfecties, behandeling van mucoviscidose en oorzakelijke medicatie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-6-2020 12:00.