Medische psychologie voor kinderen en adolescenten

De dienst Medische psychologie voor kinderen en adolescenten is gespecialiseerd in de diagnostiek, begeleiding en psychotherapie bij kinderen en adolescenten die door een arts van het UZ Gent worden doorverwezen. De dienst maakt deel uit van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth.
Er werken in totaal 13 kinderpsychologen die elk hun eigen werkterrein hebben. Dat gaat van de ondersteuning en begeleiding van chronisch zieke kinderen en adolescenten, hun ouders en eventueel broers en zussen, tot de psychotherapeutische aanpak van specifieke problemen.
Om een optimale zorg te verzekeren vindt geregeld multidisciplinair overleg met de artsen en eventuele paramedici plaats.
De kinderen en adolescenten worden zowel ambulant als tijdens een opname gezien.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.

Locatie

Ingang 81

Verdieping 0