Gianni Eggermont

Gianni Eggermont werd in 1966 in Waregem geboren met een zeldzame en in die tijd nog levensbedreigende aandoening: exstrophia vesicae. Bij exstrophia vesicae is het lichaam niet dichtgegroeid ter hoogte van de penis en ligt de blaas als het ware opengeklapt op de buik. Artsen gaven hem voorzichtig een levensverwachting van een jaar.

Urostoma

De kinderarts van Gianni, dr. Demeulemeester, legde zich niet neer bij die verschrikkelijke prognose en won het advies in van artsen in binnen- en buitenland. Op basis van alle informatie die hij verzamelde, werd beslist om Gianni te opereren.

Tijdens de ingreep werd Gianni’s blaas weggenomen en werd een urostoma aangelegd. Een urostoma is een kunstmatige uitgang om urine af te voeren. Daarbij wordt een stukje darm van 10 à 15 cm gebruikt. Op het ene eind van dat stukje darm worden de urineleiders geplaatst. Het andere eind wordt door de buikwand gehaald en ingehecht. Dankzij de ingreep steeg Gianni’s levensverwachting naar 18 jaar.

‘Pakketje logistieke zorg’

Voor Gianni vormde de lagere en middelbare schooltijd een enorm moeilijke periode. Het waren jaren vol leugens en uitvluchten over waarom hij niet kon deelnemen aan de zwemles, waarom hij zich moest verstoppen bij het omkleden voor de turnles, enz. Gianni voelde zich eenzaam omdat hij zijn geheim met niemand kon delen.

De studentenjaren aan het kunstonderwijs Sint-Lucas in Gent maakten de harde schooltijd ruimschoots goed. Hij ontmoette gelijkgezinde creatieve zielen bij wie hij volledig zichzelf kon zijn en voor wie hij zijn geheim niet hoefde te verbergen. Gianni vond zijn levenslust terug en was gelukkig.

Maar zijn aandoening bleef hem parten spelen. Tijdens zijn opleiding deed Gianni twee jaar opgravingen in Jordanië. Een bijzondere ervaring, maar hij werd er wel gehinderd door het ‘pakketje logistieke zorg’. Hij moest steeds zakjes en pleisters bij zich hebben, er diende telkens een ziekenhuis nabij te zijn en ook op het vlak van hygiëne kon hij geen risico’s nemen.

Urologisch team van het UZ Gent

Na zijn opleiding besliste Gianni om in Gent te blijven wonen. Hij moest nog opgevolgd worden omwille van darmobstructies door littekenweefsel en nierstenen die eigen zijn aan het urostoma. Zo maakte hij kennis met het urologische team van het UZ Gent.

Op zijn 38ste ontmoette hij prof. dr. Piet Hoebeke, toenmalig diensthoofd Urologie, nu decaan bij de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent. Die ontmoeting veranderde zijn leven ingrijpend. Gianni en prof. Hoebeke ontwikkelden een relatie van vertrouwen. Ze luisterden respectvol naar elkaar en zochten gedreven naar een behandeling om Gianni’s levenskwaliteit te verbeteren.

Verlost van de stoma

Op een dag stelde prof. Hoebeke een fysiek zware ingreep voor, waarbij met stukjes darmweefsel in het lichaam van Gianni een nieuwe blaas zou worden gemaakt. Gianni stemde in. Naast die operatie onderging hij datzelfde jaar nog een handvol ingrepen, waaronder een laatste essentiële ‘ombouwoperatie’.

Eindelijk was Gianni verlost van zijn stoma. Zijn chronische nierontsteking was weg en hij had bijna geen nierstenen meer. Hij kon zich in zwembroek tonen zonder nagestaard te worden, een gewone seksuele relatie werd vanzelfsprekend en beroepsmatig ging het hem voor de wind. Het uiteindelijke doel werd bereikt: Gianni’s levenskwaliteit ging aanzienlijk vooruit.

Oprichting Fonds Gianni Eggermont

Gianni wilde zijn dankbaarheid tegenover prof. Hoebeke uiten. Toen hij na een erfenis extra financiële middelen in handen kreeg, kwam hij via testament.be in contact met Terry Ediers van de cel Fondsenwerving van de UGent. In samenwerking met prof. Hoebeke richtte hij vervolgens het Fonds Gianni Eggermont op ter ondersteuning van onderzoek in kinderurologie.

In januari vond in samenwerking met serviceclub Kiwanis Destelbergen de eerste actie ten voordele van het fonds plaats: een prachtig nieuwjaarsconcert met Johan Verminnen in de Aula van de UGent. De actie bracht 3.000 euro op.

In april vond de tweede actie plaats naar aanleiding van de 9de editie van ‘Blue Bag Day’, georganiseerd door Kiwanis Zottegem. Gedurende de hele maand brachten medewerkers van het UZ Gent hun afgedankte kledij binnen op de dienst Urologie. Leden en sympathisanten van Kiwanis Zottegem haalden ook oude kledij op in de regio Brakel, Zottegem en Herzele. Tijdens de twee inzamelingen werd 27 ton kledij opgehaald. Dat bracht zo’n 7.000 euro op. Kiwanis Zottegem schonk het bedrag aan het Gianni Eggermont Fonds.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-6-2019 12:20.

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71

Verdieping 0