Urethrakleppen

Wat zijn urethrakleppen?

Urethrakleppen zijn een zeldzame aangeboren aandoening bij jongens. In de urethra (plasbuis) bevinden zich ter hoogte van de prostaat kleppen die daar niet horen te zijn en die het plassen belemmeren. Die kleppen gaan gepaard met blaas- en nierproblemen.

Opgemerkt tijdens zwangerschap

Bij de meeste patiënten wordt de aandoening al opgemerkt bij echografie tijdens de zwangerschap. Bij jongetjes worden dan een overvolle blaas en uitzetting van de nieren vastgesteld.

De aandoening kan complex zijn. Daarom is ze een reden om te bevallen in een gespecialiseerd centrum waar neonatologen, kindernefrologen en kinderurologen voor de acute opvang kunnen zorgen.

Gespecialiseerde opvolging nodig

De uitkomst op lange termijn is wisselend: van geen problemen tot niertransplantatie. Ook daarom is een opvolging door een gespecialiseerd team absoluut noodzakelijk.

Behandeling

De acute opvang van een jongen met urethrakleppen gebeurt op de dienst Neonatale intensieve zorg.

Eerst wordt de urine uit de blaas verwijderd door een sonde in de plasbuis in te brengen. In de loop van de eerste levensdagen wordt zowel een echografie als een cystografie uitgevoerd. Als er inderdaad kleppen worden opgemerkt, zullen die onder narcose worden ingesneden.

Zodra de kleppen zijn ingesneden moet het kind zeer van nabij opgevolgd worden. De nierfunctie wordt gemonitord en er worden regelmatig echografieën en bloedcontroles uitgevoerd.

Opvolging nodig

De kinderen worden gevolgd op de gemeenschappelijke poli van de kindernefrologie en de kinderurologie. Ze moeten zeker tot aan de puberteit regelmatig worden gezien.

Sommige jongens moeten ook als volwassenen nog worden opgevolgd op de dienst Nefrologie. De transitiepolikliniek zorgt ervoor dat de overgang van pediatrische naar volwassen zorgverlening vlot verloopt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-6-2020 16:24.

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71

Verdieping 0