​De 'Plaspoli': multidisciplinaire aanpak voor urinaire incontinentie bij kinderen

Wat is urinaire incontinentie of urineverlies?

Urinaire incontinentie bij kinderen wordt gekenmerkt door een onvrijwillig verlies van urine. Gebeurt het urineverlies tijdens de slaap dan spreekt men van enuresis. Gebeurt het overdag, dan spreekt men van incontinentia diurna.

In Gent is er een lange traditie van klinische onderzoek (zie verder) en samenwerking tussen verschillende specialismen om een optimale aanpak van urinaire incontinentie aan te bieden.

Wat is een multidisciplinaire aanpak?

Het UZ Gent pakt urinaire incontinentie bij kinderen multidisciplinair aan met het 
PUNC-team. Dat bestaat uit medici en paramedici van verschillende specialismen:

  • De kinderurologen en de kindernefrologen: om functionele en anatomische afwijkingen op te sporen en te behandelen
  • De kinesitherapeuten: zijn bekkenbodemspecialisten, en spelen een zeer belangrijke rol in het aanleren van het correct gebruik van de bekkenbodemspieren en in trainingen om te leren de blaas normaal te gebruiken
  • De kinderpsychologen: omdat incontinentie ook pychologische gevolgen of oorzaken kan hebben
  • De verpleegkundigen: om bepaalde procedures aan te leren

Samenwerking tussen deze verschillende leden van de groep is zeer belangrijk om een zorg van hoge kwaliteit te waarborgen, waarbij kind en ouders steeds centraal staan. 

Hoe behandelen we bedplassen (enuresis)?

Bedplassen is een aandoening die zeer vaak voorkomt. De behandeling hiervan is in een eerste fase identiek voor alle kinderen. 

Eerste consultatie

De medewerkers van het 'plasteam' zullen bij de eerste afspraak met uw kind een aantal vragen stellen over  plas- en drinkgewoontes, en over de medische voorgeschiedenis.

Een grondig klinisch onderzoek bij deze eerste afspraak dient om anatomische afwijkingen uit te sluiten. Een aanvullende echografie van de blaas en nieren zal uitgevoerd worden, en uw kind zal gevraagd worden op een speciaal toilet te plassen om de karakteristieken van de  urinestraal te beoordelen.

Bij het einde van de consultatie zal nog uitleg gegeven worden over een plas- en drankdagboek dat voor de volgende consulatie moet worden ingevuld .

Tweede consultatie

Bij de tweede consultatie zal een evaluatie van de ingevulde kalender gebeuren. Om die reden is het belangrijk dat het dagboek zo goed mogelijk ingevuld is.

Bij de meeste kinderen die bedplassen is er een probleem met de blaascapaciteit: uw kind heeft meestal een te kleine blaas voor zijn/haar leeftijd.

De behandeling hiervoor is in eerste instantie een 'blaastraining' of urotherapie. Die blaastraining zal uitgelegd worden aan uw kind in een groepssessie, of, indien gewenst in een aparte consultatie.

Een paar opdrachten zullen gegeven worden aan uw kind: Hij/zij zal bijvoorbeeld superplassen met uw hulp moeten uitvoeren en opschrijven, om de vorderingen op te volgen.

Evolutie

Na een paar weken komt uw kind terug voor verdere evaluatie.

Volgens de gemaakte vorderingen zijn verschillende therapeutische opties mogelijk:TENS-stimulator

  • Uw kind komt in aanmerking voor bijkomende medicatie (anticholinergicum) omdat de blaas 'zenuwachtig' is.
  • Uw kind komt in aanmerking om TENS-stimulatie te krijgen: dit is een neurostimulator die de blaascontracties afremt (zie foto). 
  • Uw kind heeft nu een blaas die groot genoeg is, en maakt niet te veel urine 's nachts: een plaswekker kan opgestart worden. Een specifieke plaswekkertraining zal jullie uitgelegd worden.
  • Uw kind maakt 's nachts te veel urine aan, en moet hiervoor medicatie krijgen.

De bovenvermelde mogelijkheden zijn deze die het vaakst aangeboden worden. Bij complexere problemen zijn nog vele andere behandelingen mogelijk. 

Wetenschappelijk onderzoek over urinaire incontinentie

Het pediatrische uro-nefrologisch team heeft een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek over incontinentie.

Onderzoek werd verricht in verschillende onderzoeksgebieden:

Onderzoek hierover is nog continu lopende, en uw arts zal misschien uw toestemming vragen om deel te nemen aan een studie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71

Verdieping 0