Mega-ureter

Wat is een mega-ureter?

Bij een mega-ureter is de ureter de verbindingsbuis tussen nier en blaas – verbreed. Deze zeldzame aandoening komt bij jongens en meisjes voor, aan een of twee zijden. Nierbekken

Normaal is de ureter een slanke buis die de urine tussen de nier en de blaas transporteert. Als de buis verwijd is, zijn daar twee oorzaken voor.

  • Ofwel is de buis ter hoogte van de inmonding in de blaas vernauwd.
  • Ofwel werkt de klep die terugvloei van urine moet belemmeren niet goed. In dat geval is de mega-ureter het gevolg van forse vesico-ureterale reflux.


Diagnose

Deze afwijking wordt ook vaak opgemerkt bij een prenatale echografie. Als tegelijk ook de nier echografisch van slechte kwaliteit lijkt te zijn, is de opvang onmiddellijk na de geboorte in een gespecialiseerd centrum met neonatologen, kindernefrologen en kinderurologen aan te bevelen. Bij de geboorte wordt dan onmiddellijk een echografie gemaakt die in de loop van de eerste levensdagen regelmatig herhaald wordt.

Als de nierfunctie goed is, kan de verdere uitwerking worden gepland. Die gebeurt op latere leeftijd (rond 6 weken). Ze bestaat uit een isotopenonderzoek en uit een mictiecystografie.

Als de nierfunctie slecht blijkt, zullen die onderzoeken sneller worden gepland.

Behandeling

De acute opvang van een kind met mega-ureter – zeker als de verwijding zich aan beide zijden voordoet – gebeurt op de dienst Neonatologie.

De behandeling hangt vooral af van de nierfunctie en van de oorzaak. Bij goede nierfunctie kan zeker worden afgewacht en wordt in opvolging voorzien op de gemeenschappelijke poli van de kindernefrologie en de kinderurologie.

Bij vesico-ureterale reflux en goede nierfunctie wordt de behandeling voor vesico-ureterale reflux toegepast.

Bij goede nierfunctie en obstructie wordt enkel ingegrepen als de nierfunctie achteruit gaat. De behandeling is dan meestal een herinplanting van de ureter in de blaas. Deze ingreep gebeurt tijdens een ziekenhuisopname van een drietal dagen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71

Verdieping 0