Hypospadie (hypospadias)

Wat is hypospadie?

Hypospadie is een aangeboren afwijking van de penis, waarbij de plasbuis (urethra), de voorhuid en de onderzijde van de penis niet volledig ontwikkeld zijn. Daardoor bevindt de plasopening zich niet op de top van de penis – dat is meteen het hoofdkenmerk van hypospadie. Daarnaast vormt de voorhuid geen volledige gesloten cirkel.

Bij hypospadie kan de opening van de plasbuis zich op verschillende plaatsen bevinden:

  • op de eikel, maar meer naar de onderzijde van de eikel (50%)
  • aan de onderkant van de penis (20%)
  • op de overgang van de penis naar de teelbalzak (30%).

Hypospadie
 

Jongens die worden geboren met hypospadie kunnen worden geopereerd zodra ze 6 maanden oud zijn, bij voorkeur rond het eerste levensjaar.

Wat is de oorzaak van hypospadie?

De oorzaken zijn niet ondubbelzinnig duidelijk. Erfelijkheid is zeker een belangrijke oorzaak. Ook synthetische oestrogenen en plasticderivaten in het milieu worden als beïnvloedende factoren gezien. Waarom is een hersteloperatie nodig?

Hypospadie leidt frequent tot klachten. Die kunnen worden ingedeeld in drie categorieën.

  • De plasstraal gaat niet de goede richting uit, maar is naar onderen gericht.
  • De kans dat de penis bij erectie een lichte tot ernstige kromstand vertoont , is hoger, doordat de onderkant van de penis zich bij erectie minder ontplooit dan de bovenkant.

Hypospadie
 

  • De penis ziet er anders uit dan een normale penis: vooral de niet helemaal gesloten voorhuid valt op

Geassocieerde problemen

Als hypospadie wordt vastgesteld, moet het kind ook worden gecontroleerd op cryptorchidie. Dat gebeurt het best door een kinderuroloog.

Als zowel hypospadie als cryptorchidie wordt opgemerkt, moet altijd een genetisch onderzoek worden uitgevoerd: er kan immers sprake zijn van een onderliggende DSD.

Hoe wordt hypospadie behandeld?

De behandeling is operatief. De opening van de plasbuis wordt verlengd tot op de top van de penis, de kromstand wordt gecorrigeerd en de esthetisch storende voorhuid wordt verwijderd of hersteld. Het eindresultaat is een quasi normaal uitziende penis die al dan niet besneden is.

Wetenschappelijk onderzoek

In onze dienst is er een belangrijke onderzoeksactiviteit over aangeboren peniele aandoeningen, waaronder hypospadie. Er wordt gezocht naar de oorzaken van hypospadie en er is een continu kwaliteitsproces om de resultaten van de ingreep te verbeteren. Deze wetenschappelijke expertise krijgt ook internationale waardering.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18-6-2020 17:07.

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71

Verdieping 0