Behandeling van hartaandoeningen

De afdeling Hartziekten beschikt over de nodige expertise en de nieuwste apparatuur. Onze patiënten kunnen dan ook rekenen op een snelle diagnosestelling en een adequate behandeling. Daarvoor gebruiken we een breed gamma van technische onderzoeken: elektrocardiogram, echocardiografie, 24 uurselektrocardiogram (holter), inspanningsproef, elektrofysiologisch onderzoek, cardiale magnetische resonantie en CT, angiografie en hartkatheterisatie.

Behandelingen met medicatie voor hartfalen en ritmestoornissen worden opgestart en opgevolgd tijdens een raadpleging, in de dagkliniek of tijdens een meerdaagse opname indien nodig.

In het UZ Gent gebeuren alle invasieve behandelingen: van ballondilataties van vernauwde kleppen en bloedvaten over het sluiten van openingen tot het wegbranden van abnormale geleidingsbanen.

De afdeling Hartziekten bij kinderen werkt nauw samen met de afdeling Hartchirurgie, waar gespecialiseerde hartchirurgen kinderen met aangeboren afwijkingen behandelen. Zowel de klassieke openhartchirurgie, chirurgie met kleine insnede als transplantchirurgie vinden plaats in het UZ Gent.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.