Aandoeningen​

Op de afdeling Endocrinologie en diabetologie kunnen kinderen terecht die kampen met:

Groeiproblemen

 • Te klein volgens leeftijd
 • Te groot volgens leeftijd
 • Onvoldoende inhaalgroei na te laag geboortegewicht of te kleine lichaamslengte bij geboorte
 • Tekort aan groeihormoon
 • Erfelijke kleine of grote gestalte
 • Syndromen die gepaard gaan met een kleine of grote gestalte

Aandoeningen van de schildklier

 • Schildklier functioneert onvoldoende: hypothyreoïdie
 • Schildklier werkt te snel: hyperthyreoïdie 
 • Afwijkend resultaat bij neonatale screening op schildklierproblemen

Aandoeningen van de bijnier

 • Te weinig bijnierhormonen
 • Te veel bijnierhormonen

Aandoeningen van de hypofyse

 • Tekort aan groeihormoon
 • Tekort aan stimulerende hormonen voor de schildklier, bijnier en gonaden
 • Diabetes insipidus
 • Tumoren van de hypofyse (al dan niet samen met behandelingen) 

Genetische syndromen

 • Turner
 • Prader-Willi
 • Noonan
 • Klinefelter
 • Marfan
 • SHOX

Puberteitsstoornissen

 • Te vroege puberteit
 • Te late puberteit
 • Menstruatiestoornissen
 • Gynecomastie

Aandoeningen van de geslachtsontwikkeling

Genderdysforie

Problemen met het calciummetabolisme

 • Problemen met vitamine D, parathormoon

Dynamische functietesten in dagziekenhuis

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.