Behandeling

Kinderen en adolescenten met diabetes type 1 moeten altijd met insuline behandeld worden. Insulinetherapie gebeurt met insulinepennen of een insulinepomp.

Bij kinderen en jongeren die een inulinepomp gebruiken kan continue glucosemeting opgestart worden.  


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.