Team

​​​​​​​Kinderartsen

​De zaalarts heeft de medische leiding over de afdeling SPA, en is verantwoordelijk voor de goede werking ervan.Infuus

Hij of zij werkt nauw samen met de artsen-specialisten van de verschillende disciplines. Dat is altijd een kinderarts of chirurg met een specialisatie in bijvoorbeeld neurologie, longziekten, cardiologie, maag-, darm- en leverziekten, nierziekten, urologie, enzovoort. Een van de specialisten is verantwoordelijk voor de behandeling van uw kind.

De artsen-specialisten worden bijgestaan door artsen-specialisten in opleiding (ASO). De ASO’s hebben hun artsendiploma al behaald en specialiseren zich in kindergeneeskunde. Ze nemen de dagelijkse patiëntenzorg op zich. Dat doen ze onder de supervisie van de arts verantwoordelijk voor de afdeling en de verantwoordelijke arts-specialist die uw kind behandelt.

De kinderartsen werken ook nauw samen met de artsen van Intensieve zorg Kindergeneeskunde. Die hoogtechnologische eenheid huist op de eerste verdieping van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (ingang 10 K12D).

Onder de betrokken discipline vindt u meer info over de arts-specialist die uw kind behandeld.

Verpleegkundigen

Op de afdeling SPA werken een 40-tal verpleegkundigen, onder leiding van een hoofdverpleegkundige en twee adjunct-hoofdverpleegkundigen.

​Naam​Functie
​Annemie Charles​Hoofdverpleegkundige
​Rut Vrielynck​Adjunct-hoofdverpleegkundige
​Greta Tijtgat​Adjunct-hoofdverpleegkundige


BehandelingsruimteDe verpleegkundige zorg wordt georganiseerd volgens het principe van patiëntentoewijzing. Daarbij krijgt elke verpleegkundige een aantal kinderen toegewezen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De verpleegkundige verantwoordelijk voor uw kind, is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Andere medewerkers

Het verpleegkundig team wordt versterkt door logistiek medewerkers, verpleegkundig specialisten, sociaal medewerkers, psychologen, kinesisten, diëtisten, apotheker, secretariaatsmedewerkers, leerkrachten, en anderen.

Spel- en psychosociale begeleiding

De spelbegeleiders en pedagogisch medewerkers maken de afdeling kindvriendelijk. Ze zorgen voor speelgoed voor de kinderen en bieden hen ontspanning en spel.

Daarnaast bereiden ze kinderen voor op ingrepen en onderzoeken en begeleiden ze hen erbij. Ze helpen de kinderen hun ziekenhuisopname en behandeling te verwerken.  

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9-8-2019 11:04.

Locatie

Ingang 10

Route 1040