Slaapcentrum en referentiecentrum wiegendood

Slaapcentrum pediatrie

Dr. K. Dhondt

Conventie Wiegendood

Het UZ Gent is erkend door het RIZIV als referentiecentrum. Dat betekent dat het kinderziekenhuis verantwoordelijk is voor het screenen van zuigelingen ter preventie van SIDS (sudden infant death syndrome) en op basis van specifieke indicaties en criteria een cardiorespiratoire (hart en ademhaling) thuismonitoring kan voorschrijven. 

De conventie is multidisciplinair en houdt zich niet alleen bezig met de uitvoering van slaaponderzoeken of polysomnografieën, maar ook met de ondersteuning van ouders met kinderen die een verhoogd risico hebben op wiegendood, overleden siblings enzovoort. 

Het UZ Gent werkt nauw samen met de tweedelijnsziekenhuizen wat betreft informatie over criteria, nieuwe regelgeving, en de doorstroom van patiënten.

De conventie treedt ook op bij plots onverklaard overlijden van een baby jonger dan 18 maand en heeft daartoe een multidisciplinaire samenwerking opgezet met de Sociale Dienst, kinderpsychologen, anatomopathologen en klinisch biologen.

Slaapcentrum voor kinderen

Het Slaapcentrum is een jonge dienst, ontstaan in september 2005. Toch zijn er al belangrijke investeringen gerealiseerd om optimaal slaaponderzoek te kunnen uitvoeren. 

Een kwart van alle kinderen krijgt ooit te maken met een slaapstoornis. Slaaptekort en verstoorde slaap hebben ernstige gevolgen voor de psychosociale ontwikkeling van het kind. 

Het Slaapcentrum is multidisciplinair georiënteerd, en werkt nauw samen met de dienst Medische psychologie kinderen en adolescenten, de dienst Neus-, keel- en oorheelkunde en met de slaaptechnologen en artsen betrokken bij slaaponderzoek bij volwassenen. 

Het centrum groeit sterk en heeft een groot groeipotentieel, parallel aan de toenemende interesse op wetenschappelijk en klinisch vlak. Het is een voorbeeld van gespecialiseerde derdelijnszorg. Het Slaapcentrum start ook onderzoek naar het circadiaan ritme (24 uursritme of slaap-waakritme) in de slaap-waakcyclus. Daarmee wil het UZ Gent mee pionier zijn op het vlak van onderzoek en behandeling van slaapstoornissen bij kinderen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2020 11:13.