Slideshow: in de kijker
Rechten van het kind in het ziekenhuis

In het 'Handvest van de rechten van gehospitaliseerde kinderen' van de European Association for Children in Hospital (EACH) zijn de grondbeginselen voor de zorg voor kinderen in ziekenhuizen vastgelegd.

Het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth onderschrijft dat handvest en geeft op die manier inhoud en kleur aan de rechten van het kind binnen de ziekenhuismuren. Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel recht voor alle kinderen, zowel bij opname en ambulante therapie als na het ontslag uit het ziekenhuis.

Artikel 1: Bescherming tegen onnodige opname
Kinderen worden niet langer dan nodig in het ziekenhuis opgenomen. Het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth biedt daarom mogelijkheden voor poliklinische zorg, dagopname en ziekenhuisopname voor korte of langere duur.

Artikel 2: Recht op een vertrouwenspersoon
Kinderen hebben het recht hun vertrouwenspersoon – ouders of verzorgers – in alle omstandigheden bij zich te hebben. Rooming-in kan op elke afdeling. Ouders of verzorgers kunnen aanwezig zijn bij onderzoeken, bij de voorbereiding op de verdoving en bij het ontwaken uit de verdoving.

Artikel 3: Recht op comfortabele accommodatie en informatie voor de ouders
De kamers in het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth beschikken over comfortabele slaapmogelijkheid voor een ouder of verzorger. De vertrouwenspersonen krijgen informatie over de dagelijkse routine op de afdeling, zodat ze kunnen participeren aan de zorg. De kosten voor rooming-in worden tot het minimum beperkt.

Artikel 4: Recht op informatie en een minimum aan fysische en emotionele stress
Kinderen en ouders hebben het recht op aangepaste informatie. Die informatie wordt, afhankelijk van de omstandigheden, zo goed mogelijk verstrekt, aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van heet kind. De informatie wordt mondeling gegeven of door middel van aangepaste informatiebrochures.

Artikel 5: Recht op het geven van toestemming en bescherming tegen overbodige behandelingen
Er worden geen onderzoeken, ingrepen of behandelingen uitgevoerd zonder overleg met en toestemming van de ouders. Alleen de noodzakelijke behandelingen en onderzoeken worden uitgevoerd.

Artikel 6: Recht op verzorging samen met leeftijdsgenoten en recht op bezoek
In het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth worden enkel kinderen behandeld en opgenomen. De eigenheid van het kind komt op de eerste plaats. Daarom worden kinderen in dezelfde ontwikkelingsfase en met dezelfde zorgbehoefte samen opgenomen en verzorgd. Bezoek wordt, afhankelijk van de afdeling en gezondheidstoestand van het kind, maximaal toegelaten.

Artikel 7: Recht op spelen en onderwijs
Het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth beschikt over speelzalen met pedagogisch medewerkers en aangepast speelgoed, zodat kinderen volop mogelijkheden krijgen om te spelen. Ook onderwijs wordt in het ziekenhuis georganiseerd.

Artikel 8: Recht op speciaal opgeleid personeel
Alle medewerkers van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth zijn opgeleid om met kinderen om te gaan. Zij houden rekening met de emotionele en fysische ontwikkelingsnoden van elk kind.

Artikel 9: Recht op continuïteit van zorg
In het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth werken alle medewerkers samen en in overleg om continuïteit in de zorg te waarborgen, zowel in als buiten het ziekenhuis.

Artikel 10: Recht op begrip en privacy
Elk kind wordt benaderd en behandeld met tact en begrip, respect voor de eigen gewoontes, behoeften en culturele of religieuze waarden. De privacy van de kinderen wordt maximaal gerespecteerd.

• Meer informatie vindt u bij de European Association for Children in Hospital.

• Meer info over aansprakelijkheid en rechten

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:14.

Dienst contacteren

09 332 24 30

Afspraak maken

09 332 24 30

Locatie

Ingang 10 (gebouw K12D)

Route 1002