Slideshow: in de kijker
Naar huis


Hoe verloopt het ontslag uit het ziekenhuis?

Wanneer mag mijn kind naar huis?

Als de opname vooraf werd gepland ligt de duur van het verblijf in principe vast. We houden de opnameduur doorgaans zo kort mogelijk, maar houden rekening met de veiligheid en het comfort van uw kind.

Als u de opname van uw kind met de arts plant, spreek dan meteen ook al over het ontslag: zo kunt u de terugkeer naar huis beter regelen. Als de ontslagdatum vooraf niet bekend is, krijgt u zo snel mogelijk te horen wanneer uw kind naar huis mag.

Het ontslaggesprek

Het ontslag of vertrek uit het ziekenhuis gebeurt doorgaans 's ochtends. Voor u met uw kind het ziekenhuis verlaat, hebt u nog een gesprek met de behandelende arts. Die geeft u richtlijnen over eventueel medicatiegebruik, over voeding en dieet en over wat u uw kind wel en niet mag toestaan.

Een verpleegkundige geeft u aanvullende richtlijnen over de verzorging of bespreekt eventuele thuiszorg. Er wordt meteen ook al een afspraak gemaakt voor een controle op de polikliniek.

Leg tijdens het ontslaggesprek gerust al uw vragen voor aan de arts en verpleegkundige.


Wat doe ik bij aanpassingsproblemen thuis?

Een ziekenhuisverblijf is zeker voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Het is goed mogelijk dat uw kind wat tijd nodig heeft om wat het in het ziekenhuis heeft meegemaakt te verwerken. Dat kan zich op verschillende manieren uiten. Misschien is uw kind plots bang om alleen te worden gelaten. Misschien slaapt het moeilijk of onrustig of plast het in bed.

Meestal verdwijnen die problemen na een tijdje vanzelf. Maakt u zich zorgen of blijft het gedrag duren, dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker die uw kind in het ziekenhuis heeft begeleid.


Kan mijn ernstig ziek kind thuiszorg krijgen?

Langdurig zieke kinderen verlangen er hevig naar om weer thuis te zijn. Zeker tijdens lange behandelingen kan het hun fysiek en psychisch welbevinden een flinke impuls geven als ze naar huis kunnen, eventueel tussen twee ziekenhuisopnames in.

Voor kinderen met een chronische en ernstige ziekte kunt u een beroep doen op de liaisonequipe "Koester" voor verdere zorg thuis.

Koester is gegroeid op de afdeling Pediatrische Hemato-Oncologie en Stamceltransplantatie en is een initiatief van het Kinderkankerfonds. De equipe heeft een werking intern in het ziekenhuis én extern in de thuissituatie. Ze werkt samen met de huisarts en de regionale thuiszorgnetwerken om de continuïteit van de ziekenhuisbehandeling te waarborgen.

 De liaisonequipe is vooral bedoeld voor kinderen met oncologische of hematologische aandoeningen in de fase van behandeling of palliatieve en terminale zorg. Ze verleent ook palliatieve zorg voor kinderen met andere aandoeningen. Dankzij Koester kunnen kinderen bij wie de behandeling niet (meer) helpt naar hun eigen veilige en vertrouwde omgeving terugkeren, dicht bij ouders, broers en zussen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:14.

Dienst contacteren

09 332 24 30

Afspraak maken

09 332 24 30

Locatie

Ingang 10 (gebouw K12D)

Route 1002