De pediatrische liaisonequipe Koester

In 1990 werd het thuiszorgproject Koester opgericht. Koester staat voor Kinder-Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie. In 2011 volgde de erkenning als pediatrische liaisonequipe. Het zorgaanbod werd nu ook toegankelijk voor kinderen op andere kinderoncologieafdelingen buiten het UZ Gent.

Koester slaat de brug tussen het ziekenhuis en de thuiszorg door zieke kinderen en hun ouders te begeleiden in de overgang van een behandeling in het ziekenhuis naar een behandeling thuis. Dat gebeurt zowel in de curatieve, palliatieve als post-palliatieve fase.

Permanent beschikbaar

Het team telt vier verpleegkundigen  die elkaar afwisselen zodat er permanent iemand beschikbaar is. Ze organiseren en coördineren de zorg vanuit het ziekenhuis, samen met de verantwoordelijke kinderartsen, psychologen en sociaal werkers.  Ze streven daarbij naar een nauwe samenwerking met de zorgverleners uit andere ziekenhuizen en onder meer kinderartsen, verpleegkundigen en de eerste lijn, de huisarts, de thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners.  

Curatieve zorg

De brugfunctie van Koester komt in de curatieve fase volledig tot zijn recht. Specifieke technische handelingen, wondzorg, subcutane injecties, enzovoort worden dan door thuisverpleegkundigen uitgevoerd. Die zorg wordt door de liaisonequipe Koester  georganiseerd.  

Palliatieve en postpalliatieve ondersteuning

Koester verzorgt kinderen met een levensbedreigende of -verkortende aandoening die nood hebben aan palliatieve comfortzorg. Tijdens regelmatige huisbezoeken en telefonische contacten streven we ernaar om de symptomen zo goed mogelijk onder controle te houden. Daarbij komt de levenskwaliteit op de eerste plaats. Samen met de psychologen bieden we psychosociale ondersteuning aan het kind en het gezin of de familie.
In de postpalliatieve fase wordt via regelmatige contacten aandacht besteed aan het rouwproces van de nabestaanden.

Multidisciplinaire werking

Koester biedt multidisciplinaire begeleiding, in samenwerking met de kinderartsen, huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners.

Sinds 1994 doet Koester ook palliatieve zorg voor kinderen met andere levensbedreigende aandoeningen dan die binnen de hemato-oncologie, zoals kinderneurologie,-cardiologie,-gastro-enterologie, neonatologie en metabole aandoeningen.

Dat unieke zorgaanbod is intussen toegankelijk voor alle kinderen met een levensbedreigende of -verkortende aandoening die zijn opgenomen in een ziekenhuis dat deel uitmaakt van de ziekenhuisassociatie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.