Pediatrische liaisonequipe Koester

In 1990 richtte de vzw Kinderkankerfonds het thuiszorgproject Koester op. Koester staat voor KinderOncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie.

Het project slaat de brug tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. Het begeleidt zieke kinderen en hun ouders in de overgang van een behandeling in het ziekenhuis naar een behandeling thuis.

Welke zorg biedt Koester?

Curatieve zorg

De brugfunctie van Koester komt in de curatieve fase volledig tot zijn recht. Thuisverpleegkundigen voeren specifieke technische handelingen, wondzorg, subcutane injecties enzovoort uit. De liaisonequipe Koester organiseert die zorg.

Palliatieve zorg

Koester verzorgt kinderen met een levensbedreigende of -verkortende aandoening die nood hebben aan palliatieve comfortzorg. Tijdens regelmatige huisbezoeken en telefonische contacten streven we ernaar om de symptomen zo goed mogelijk onder controle te houden. Daarbij komt de levenskwaliteit op de eerste plaats. Samen met de psychologen bieden we psychosociale ondersteuning aan het kind en de familie.

Post-palliatieve zorg

In de post-palliatieve fase – na het overlijden van het kind – besteden we via regelmatige contacten aandacht aan het rouwproces van de nabestaanden.

Erkenning als pediatrisch liaisonequipe

In 2011 erkende de federale overheidsdienst Volksgezondheid Koester als pediatrische liaisonequipe. Het thuiszorgaanbod werd dan ook toegankelijk voor kinderen met kanker die worden behandeld op kinderoncologieafdelingen buiten het UZ Gent en voor kinderen met een chronische aandoening.

Het unieke zorgaanbod van Koester is intussen toegankelijk voor alle kinderen met een levensbedreigende of -verkortende aandoening die zijn opgenomen in een ziekenhuis dat deel uitmaakt van de ziekenhuisassociatie.

Permanent beschikbaar

Het Koester-team telt vier verpleegkundigen. Ze wisselen elkaar af zodat er permanent iemand beschikbaar is. Ze organiseren en coördineren de zorg vanuit het ziekenhuis, samen met de verantwoordelijke kinderartsen, psychologen en sociaal werkers.

Het Koester-team streeft ook naar een nauwe samenwerking met zorgverleners uit andere ziekenhuizen: onder meer kinderartsen en verpleegkundigen, en eerstelijnszorgverleners: onder meer de huisarts en thuisverpleegkundigen.

Multidisciplinaire werking

Koester biedt multidisciplinaire begeleiding, in samenwerking met de kinderartsen, huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners.

Sinds 1994 biedt Koester ook palliatieve zorg aan kinderen met andere levensbedreigende aandoeningen dan die binnen de hemato-oncologie, zoals kinderneurologie, -cardiologie, -gastro-enterologie, neonatale intensieve zorg en metabole aandoeningen.

Financiering

Koester kan rekenen op een structurele financiering door de overheid. Toch blijft het project sterk afhankelijk van de vzw Kinderkankerfonds.

De tegemoetkomingen van het fonds gaan in hoofdzaak naar de kinderen en de gezinnen zelf. Zo financiert het verzorgingsmateriaal, thuismedicatie, ondersteuning van sondevoeding en speciale apparatuur. Daarnaast schakelt het Kinderkankerfonds ook extra verpleegkundig personeel in.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-3-2019 16:35.