Kankerbehandelingen bij kinderen

Klassieke en innovatieve behandelingen

Behalve de standaardbehandelingen zoals chemotherapie, chirurgie, radiotherapie en immunotherapie biedt de afdeling ook nieuwe curatieve en ondersteunende behandelingen aan. De recente ontwikkeling in allogene en autologe hematopoietische stamceltransplantatie is daarvan een goed voorbeeld.

Stamceltransplantatie

Sinds de eerste stamceltransplantatie in 1989 werden al meer dan 200 hematopoëtische stamceltransplantaties uitgevoerd op de afdeling (zie figuur 2). Daavan was 80 procent allogeen en 20 procent autoloog.

Grafiek: Totaal aantal uitgevoerde transplantaties weergegeven volgens aandoening 

Figuur 2: Totaal aantal uitgevoerde transplantaties (n=200) weergegeven volgens aandoening in de periode 1989-2010

Kans op genezing

Het genezings- en overlevingspercentage voor kinderkanker blijft stijgen. Dat is onder meer te danken aan een adequate diagnostische benadering, een effectieve combinatiechemotherapie en multimodale behandelingstoepassing. Ook de uitstekende ondersteuning en een doorgedreven implementatie van klinisch therapeutisch onderzoek dragen bij tot een betere overleving.

Sommige van de tot voor kort ongeneeslijk gewaande ziekten halen nu genezingspercentages van meer dan 80 procent. Die evolutie wordt goed weergegeven in de statistieken die de afdeling bijhoudt (zie figuur 3).
Zo registreerde de afdeling meer dan 1300 overlevenden van kinderkanker en worden meer dan 800 patiënten nog steeds gevolgd in de late-effectenkliniek.

Grafiek: Overlevingskansen van kinderen behandeld in het UZ Gent 

Figuur 3: Overlevingskansen van kinderen behandeld in het UZ Gent voor de periode 1937-2012

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 10:21.