Praktische info voor ouders

Uw kind wordt opgenomen op de afdeling Intensieve zorg Kindergeneeskunde. Dat is erg ingrijpend en stresserend voor u en uw familie. Uw kind heeft intensieve zorgen nodig omdat een of meerdere lichaamsfuncties of organen bedreigd zijn en moeten gemonitord of ondersteund worden. De kinderen op de afdeling zijn daarvoor meestal verbonden met verschillende apparaten. Zo kan het nodig zijn om de longen met een beademingstoestel te ondersteunen of voeding via een sonde of een baxter toe te dienen.
De meeste kinderen op onze afdeling krijgen verschillende geneesmiddelen tegelijk toegediend. Dat gebeurt via kleine of grote buisjes in hun bloedvaten.
We behandelen niet alleen de aandoening van uw kind, maar proberen het hem of haar ook zo comfortabel mogelijk te maken. Dat doen we onder andere met pijn- en slaapmedicatie.

Op bezoek

Ouders kunnen hun kind doorlopend bezoeken.
Eén ouder kan bij het kind op de kamer overnachten.

Bezoekuren familie en naasten: 15 - 17 uur / 19 - 20 uur

Om de kinderen zoveel mogelijk rust te geven worden maximaal twee bezoekers tegelijk toegelaten (uitzonderlijk 4). Omwille van infectiegevaar is het niet toegestaan dat kinderen jonger dan 12 jaar op bezoek komen.

Uw verblijf op de afdeling

In een opbergkastje op de kamer kunt u persoonlijke spullen kwijt. De ruimte is beperkt, dus gelieve zo veel mogelijk tijdig terug mee naar huis te nemen (bv. wasgoed).

Verblijfouders op IZ 

Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen (bij de bezoekersingang) en de rustruimte of het salon. Om hygiënische redenen vragen we u om niet te eten in de kamer van uw kind, maar gebruik te maken van het salon.

Extra voorzieningen

  • Draadloos netwerk: vraag een secretariaatsmedewerker om toegang.
  • Gratis parkeerkaart: u heeft er recht op als uw kind 14 dagen of langer op de afdeling is opgenomen.
  • Eet- en drinkgelegenheden: op het gelijkvloers van het kinderziekenhuis vindt u snackautomaten, op dat van ingang 12 (gebouw K12) ook een winkeltje (vlak bij de hoofdingang). Het ziekenhuis heeft ook een restaurant en cafetaria's.
  • Religieuze bijstand: u kunt op elk moment een beroep doen op pastorale medewerkers van verschillende religieuze strekking. Ze hebben heel wat ervaring en kunnen een extra steun zijn op moeilijke momenten. Ook als er volgens uw geloof bepaalde rituelen uit te voeren zijn, kunnen ze u daarbij helpen.

Wat kunt u zelf doen?

Voldoende rusten

Het is belangrijk dat u zelf voldoende rust. Als uw kind aan de beterhand is, heeft het immers vaak nog een lange weg af te leggen. Uw kind zal dan nog meer op u zijn aangewezen.
Vergeet zeker ook niet om op geregelde tijdstippen te eten en te drinken.

Als u zelf niet bij uw kind kunt blijven, mag een vaste vertrouwenspersoon - een volwassene - u vervangen (grootouder, meter/peter...). Bespreek dat vooraf met de verpleegkundige.

Betrokken zijn bij de verzorging

Sommige ouders zijn graag actief betrokken bij de verzorging van hun kind (bv. wassen). Anderen zijn dat liever niet tijdens de periode van intensieve zorgen. U kunt altijd met de zorgverstrekkers bespreken in hoeverre u betrokken kunt zijn bij de verzorging van uw kind op de afdeling.

Ons informeren

U kent uw kind ongetwijfeld het best en kunt ons dus ook het best informeren over noden en gewoontes van uw kind op het vlak van slapen, eten, troosten, enzovoort.

Broers en zussen betrekken

Het is belangrijk dat ook broers en zussen, hoe jong ook, voldoende informatie krijgen. Als ze ernaar vragen, kan eventueel een bezoek geregeld worden. Zo'n bezoek moet altijd in samenspraak met de verpleegkundige geregeld worden, zodat uw kind(eren) bij dat bezoek de nodige aandacht krijgen. Voor broers en zussen (0-14 jaar) van opgenomen kinderen biedt het kinderziekenhuis opvang in deLIEving.

Praten tegen uw kind

Hoewel de meeste kinderen zich weinig herinneren van hun verblijf op de afdeling, is het toch mogelijk dat uw kind u hoort en uw stem herkent als het in een kunstmatige slaap is. Praat dus gerust tegen hem of haar of vertel een verhaal.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.