Pijnstilling en comfort

Ongeacht de complexiteit van de medische verzorging, stellen we uw kind en u op elk moment centraal. We vinden het onze taak om u en uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en uw kind zo comfortabel mogelijk te houden. Dat doen we onder meer met pijn- en slaapmedicatie.

Ontwenning na sedatie

Als uw kind beademd wordt, heeft het nood aan pijnstilling en/of slaapmiddelen. Is dat voor lange tijd nodig, dan kan uw kind bepaalde afhankelijkheidsverschijnselen vertonen.
Wanneer deze geneesmiddelen worden afgebouwd, kan uw kind tijdelijk ontwenningsverschijnselen vertonen. Die verdwijnen echter volledig na enige tijd.

We trachten ontwenningsverschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen door de slaap- en pijnmedicatie geleidelijk af te bouwen. Als ouder voelt u zich echter vaak machteloos op zo'n moment. Daarom geven wij u enkele tips:

  • Bespreek uw ongerustheid met de verpleegkundige en de artsen.
  • Zorg voor zoveel mogelijk rust op de kamer. Beperk het bezoek van familieleden of vrienden.
  • Breng de verpleegkundige op de hoogte als u afwijkend gedrag ziet bij uw kind.

Aarzel vooral niet om ons vragen te stellen. We kunnen niet voorspellen hoe lang de ontwenning zal duren, maar we proberen u zo goed mogelijk te informeren.

Kindje op IZ

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.