Onderzoeken

Bij kinderen die worden opgenomen op de afdeling Intensieve zorg Kindergeneeskunde kunnen volgende onderzoeken worden uitgevoerd.

Bloedafname

Een bloedafname kan op verschillende manieren gebeuren: via een arteriële katheter, een centraal infuus of door te prikken. De arts beslist hoe vaak bij uw kind bloed wordt afgenomen, in functie van de ziektetoestand van uw kind.

RX

Röntgenstralen gaan door het lichaam brengen weefsel in beeld op een het röntgenfoto.

Een RX van de longen (RX thorax) wordt op de afdeling zelf genomen. De arts beslist of het al dan niet nodig is. Bij kinderen die kunstmatig beademd worden, wordt dagelijks een RX van de longen genomen om de evolutie van de longen op te volgen.  

Andere röntgenfoto's worden op de afdeling Radiologie genomen.

CT-scan

Een CT-scan is een onderzoek met röntgenstralen waarbij, met behulp van een computer, beelden worden gemaakt van inwendige organen. Meestal gebeurt dat aan de hand van contrastvloeistof. Zo kan een duidelijker beeld gemaakt worden van het te onderzoeken orgaan en de bloedvaten.
Voor een CT-scan ligt uw kind op een tafel. Die schuift dan door een cirkelvormige opening, en op dat moment worden verschillende beelden gemaakt.
Een CT-scan is pijnloos en duurt slechts enkele minuten.

MR

Een MR of MRI gebruikt geen röntgenstralen maar magneetvelden. Daarom is het belangrijk dat er geen metalen voorwerpen aanwezig zijn in de onderzoeksruimte.
Een MR is een scanner die in alle richtingen dwarsdoorsneden van het lichaam kan maken.
Tijdens het onderzoek ligt uw kind in een soort koker. De beelden worden in meerdere sessies van enkele minuten gemaakt.
Sommigen krijgen een benauwd gevoel bij dit onderzoek. Een MR-toestel maakt bovendien behoorlijk wat lawaai. Daarom krijgen kinderen een hoofdtelefoon op of geven we oordoppen.  Omdat het bij een MR cruciaal is dat patiënten hele stil liggen, worden kleine kinderen vaak onder algemene verdoving gebracht.
Het onderzoek is pijnloos en kan tot 45 minuten duren.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.