Info voor artsen

U wilt een kind naar ons doorverwijzen of u hebt vragen?

U kunt de kinderintensivist dag en nacht bellen op tel. 09 332 69 55.
De kinderintensivist kan u adviseren bij beslissingen of een eventueel dringend transport door het team Intensieve zorg Kindergeneeskunde. Daarvoor hebben we enkele gegevens nodig.
Om de communicatie te vergemakkelijken vragen we u gebruik te maken van volgende documenten:

Maak ook gebruik van de reafiche Pediatrie.

U heeft een kind getransfereerd?

Om de evolutie van uw patiëntje te volgen, kunt u doorlopend bellen met een staflid op tel. 09 332 69 55. U kunt het medisch dossier van uw patiënt ook online mee opvolgen via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo).

Als behandeld kinderarts krijgt u na het ontslag van uw patiënt een ontslagbrief per mail (indien aangesloten bij medibridge) of via de post toegestuurd. Zodra uw patiënt stabiel genoeg is om terug getransfereerd te worden, zal dat vooraf telefonisch met u besproken worden.

Bij patiënten met een complexe ziektetoestand wordt regelmatig multidisciplinair overlegd op een afgesproken tijdstip. Het is vaak heel nuttig dat u daarop aanwezig bent. Geef ons uw beschikbaarheid dus gerust door.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.