Info over uw kind

Voor informatie over de gezondheidstoestand van uw kind wendt u zich altijd eerst tot de verpleegkundige die uw kind verzorgt. Die is te allen tijde op de hoogte is van de toestand en de evolutie van uw kind.

Die gezondheidstoestand wordt dagelijks op medisch en verpleegkundig vlak verschillende keren besproken: bij de ochtendoverdracht, de middag- en avondronde en bij de nachtoverdracht. Tijdens de verpleegkundige overdracht kan de deur van de kamer gesloten worden omwille van de privacy van de patiëntjes. Tijdens de middagronde met de artsen mag u bij uw kind blijven.

Na de bespreking door de artsen en de verpleegkundigen kunt u vragen stellen. Voor uitgebreidere gesprekken zal de intensivist met u een geschikt moment afspreken in de loop van de dag.

Weet dat het niet ongewoon of verontrustend is als artsen overdag en 's nachts meerdere keren de behandeling en de gezondheidstoestand van uw kind komen evalueren. Dat maakt deel uit van de intensieve opvolging en behandeling van uw kind. Zodra uw kind stabieler wordt, is dat minder nodig.

Volledig, eerlijk en tijdig geïnformeerd

We proberen de gezondheidstoestand van uw kind altijd zo volledig en eerlijk mogelijk te bespreken. We informeren enkel de ouders en de verwijzende arts (tenzij op uitdrukkelijke vraag), om te vermijden dat u informatie uit tweede hand krijgt die tot een verkeerde interpretatie kan leiden.

Bij belangrijke wijzigingen in de toestand van uw kind of in het medisch beleid zullen we u altijd contacteren (ook 's nachts als u dat wenst).

U kunt zelf ook dag en nacht naar de afdeling bellen om te vragen naar de toestand van uw kind. Gelieve wel het drukke tijdstip van de intensieve verzorging tussen 8 en 11 uur te vermijden

Anderstaligen kunnen op afspraak een beroep doen op een professionele tolk.

Blijf niet met uw vragen zitten

Het is meestal onmogelijk te voorspellen hoe de toestand van een kind op de afdeling Intensieve zorg zal evolueren en hoelang het kind opgenomen zal blijven. Die onzekerheid en de complexe, vaak heel technische zorg, zijn soms heel moeilijk en stresserend voor ouders en familie. Hoewel we proberen de ouders zo goed mogelijk te informeren, zult u vaak nog veel vragen hebben. Aarzel niet ze te stellen. Soms zult u de informatie die u reeds kreeg vergeten zijn. Daar hebben we alle begrip voor.

Hebt u nog vragen over sociale, financiële en emotionele aspecten, dan kunt u via de verpleegkundige steeds terecht bij de sociaal verpleegkundige of de psychologe van de dienst Intensieve Zorg.

Er zijn verschillende gezondheidswerkers betrokken bij de zorg voor uw kind. Dat kan verwarrend zijn. We vinden het vanzelfsprekend dat iedereen die met u in contact komt zich voorstelt. Wanneer u niet (meer) weet wie u tegenover u hebt, vraag er dan zeker naar.

Toets info af bij twijfel

Vaak is de medische toestand van een kind op Intensieve zorg zeer complex. Het is heel begrijpelijk dat ouders zich zo goed mogelijk willen informeren. Vaak gaan ze op het internet op zoek naar bijkomende informatie, komen ze in contact met andere ouders die een soortgelijke ervaring achter de rug hebben, en krijgen ze ook van vrienden en kennissen advies of hun mening te horen. Al die informatie kan verwarring creëren. Niet elke bewering is juist, ook wat online staat is niet altijd correct. Aarzel zeker niet om die informatie te toetsen bij een van de kinderintensivisten.

Belangrijke rol voor huisarts/kinderarts

Ook uw huisarts of kinderarts speelt een belangrijke rol, en kan er voor u zijn indien nodig. We proberen daarom altijd om een nauw contact met de huisarts of kinderarts van uw kind te onderhouden.

Wat bij klachten? 

We streven voortdurend naar open communicatie met de ouders. Bent u ontevreden of hebt u specifieke klachten, dan kunt u dat melden aan de betrokken persoon, de hoofdverpleegkundige of de dienstdoende kinderintensivist. We geven altijd gevolg aan uw klacht. Leidt dat voor u niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u terecht bij de Ombudsdienst van het ziekenhuis.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.