Enkele afspraken

Uw kind inschrijven

Als uw kind wordt opgenomen op de afdeling Intensieve zorg Kindergeneeskunde moet ook de administratie in orde gebracht worden. Meld u daarvoor zo snel mogelijk aan bij het onthaal.

Onthaal Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth

Ingang 10 (gebouw K12D), route 1002
Open op weekdagen van 7 tot 15 uur, op woensdag van 7 tot 11 uur. Op andere tijdstippen kunt u zich inschrijven bij het onthaal op het gelijkvloers van ingang 12 (gebouw K12).

Breng de Kids-ID (elektronische identiteitskaart) van uw kind mee.
Aan het onthaal kunt u zich ook laten registeren als bijslapende ouder, zodat u 's morgens een ontbijt krijgt.

Geïnformeerde toestemming

U heeft als ouder van een minderjarig kind het recht op kwaliteitsvolle informatie van de zorgverlener van uw kind. De arts zal u tijdens de eerste gesprekken informeren over de mogelijke behandelingen, interventies, onderzoeken enzovoort. Hij zal er ook uw schriftelijke toestemming voor vragen.

Thuismedicatie

Neemt uw kind medicatie? Breng ze bij voorkeur mee of voorzie een overzicht van de gebruikte medicatie en het moment waarop ze wordt ingenomen.

Als fixeren nodig is

Soms zijn we genoodzaakt kinderen voor hun veiligheid te beperken in hun bewegingen aan de hand van een lint of spalk. Dat doen we enkel als het strikt noodzakelijk is. In dat geval vragen we u dan ook de bescherming niet te verwijderen zonder eerst de verpleegkundige te raadplegen.

Apparaten en alarmen

Op een afdeling intensieve zorgen is een kind vaak omringd met tal van apparaten. Die kunnen in het begin afschrikken, maar u zult er vrij snel mee vertrouwd raken.
Bedien nooit zelf een apparaat en schakel nooit een alarm uit, ook al is het storend.
Alle alarmensignalen worden centraal geregistreerd en geïnterpreteerd. Soms is een alarm helemaal niet bedreigend en kan het even duren vooraleer erop wordt gereageerd.

Indien u iets nodig acht, bespreek dat dan eerst met de verpleegkundige die uw kind verzorgt. Ook uw kind verplaatsen in bed, het uit bed halen of het bed in hoogte verstellen doet u het best in overleg met en met de hulp van een verpleegkundige.

Vertrouwde spullen en voedingKind in bed IZ

We doen ons best om een gevarieerd aanbod aan ontspanningsmogelijkheden te bieden. Toch kan uw kind veel hebben aan vertrouwde spullen van thuis: een knuffel, spelletjes, een film, enzovoort. U kunt in bepaalde omstandigheden ook het lievelingseten van uw kind meebrengen. Bespreek dat wel altijd vooraf met de verpleegkundige.

Als uw kind met spoed werd opgenomen en u de tijd niet had om de fopspeen of knuffel mee te brengen, dan kunt u ze nieuw krijgen op de afdeling.

Borstvoeding

Het is mogelijk dat uw kindje tijdelijk niet zelf aan de borst kan drinken. We raden u daarom aan om gedurende die periode moedermelk af te kolven. U kunt daarvoor indien nodig een afkolfpompje krijgen op de afdeling.
Voeding wordt zo snel mogelijk herstart, in sommige gevallen via een maagsonde. We gebruiken daarvoor altijd eerst de moedermelk. Lukt het afkolven tijdelijk niet, dan zal uw kindje daar zeker geen schade van ondervinden. In dat geval geven we babymelk aangepast aan de ziektetoestand van uw kind. Pas als uw kind voldoende hersteld is, zal u het opnieuw kunnen aanleggen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.