Pijnbestrijding bij kankerpatiënten

Het UZ Gent heeft een pijnbeleid. Pijn proberen we waar mogelijk te vermijden. We gaan daarbij uit van deze definitie: pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer de patiënt zegt dat het optreedt. Daarom vragen we de patiënten om altijd te melden of ze pijn hebben en hoeveel. We gebruiken daarvoor een pijnschaal. Nul staat voor 'geen pijn' en tien voor 'de ergst denkbare pijn'. Vanaf een score van vier of hoger gaan we ervan uit dat patiënten extra of andere pijnstelling nodig hebben.

Pijnbestrijding is een belangrijk deel van de behandeling. Patiënten die geen (overmatige) pijn ervaren, genezen sneller. Snelle behandeling van acute pijn is ook de beste preventie tegen chronische pijn.

Pijn wordt meestal bestreden met medicatie. Die wordt zeer omzichtig gekozen om bijwerkingen en gewenning zoveel mogelijk te beperken. Daarom is het belangrijk dat u niet op eigen houtje medicatie neemt en uw zorgverleners altijd op de hoogte brengt van de medicatie die u al kreeg. 

We passen ook niet-medicamenteuze vormen van pijnbestrijding toe zoals massage van het pijnlijke lichaamsdeel, aanbrengen van warmte of koude, ontspannings- en relaxatieoefeningen, en het zoeken van afleiding.

Spreek bij pijn altijd uw arts of verpleegkundige aan zodat we tijdig pijnmedicatie kunnen toedienen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-6-2020 11:25.